Door op 2 februari 2016

Hoe het verleden ineens anders werd (volgens de VVD dan…)

VVD-wethouder financiën Meskers beweert dat hij het tekort op gebouw De Ontmoeting van te voren zag aankomen en nu deels heeft opgelost. Een ernstige vorm van geheugenverlies. In dit stukje toon ik aan waarom dat beeld niet klopt. Lees verder…

 

 

Bron: Dicht Bij Hollands Kroon

Bron: Dicht Bij Hollands Kroon

In een paginagrote advertentie in de CTR van 30 december 2015 wenste de plaatselijke VVD ons een voorspoedig en gelukkig 2016. Daarin klopten de gemeenteraadsleden en de wethouder zichzelf op de borst voor de behaalde resultaten. Wethouder Meskers stipte aan dat de verliezen van ‘het schip van bijleg’, de accommodatie De Ontmoeting, onder controle lijken te komen.

Want ja, de VVD fractie was destijds in de gemeenteraad Anna Paulowna al tegen de omvang van het gebouw geweest. De toenmalige fractie krijgt van hem volledig gelijk. Het verlies wordt met de komende verbouwing hersteld volgens Meskers.

Hoe zat het ook weer in december 2005 toen definitief tot de bouw werd besloten na het genomen principebesluit in juni 2005 (toen nog een ‘aantrekkelijke gedachte’ voor de VVD). Toenmalig fractievoorzitter Meskers verklaarde in de gemeenteraad van december 2005 dat voor de VVD het voorstel van burgemeester en wethouders (VVD en CDA!) technisch verdedigbaar was maar dat de VVD tegen was wegens ideologische redenen. De combinatie school-bibliotheek-gemeentekantoor vond hij geen juiste maar een combinatie gemeentekantoor-bibliotheek (als “toekomstige culturele pleisterplaats”) zou veel beter zijn en dan op een locatie in het hart van Anna Paulowna. Nieuwbouw zou plaats moeten vinden nabij het bestaande winkelcentrum in wat genoemd werd ‘Poort van Anna Paulowna’ met extra winkelvloer oppervlakte. Na discussie is het standpunt van de toenmalige fractievoorzitter dat school, kinderopvang en peuterspeelzaal gebouwd kunnen worden in Elshof-Zuid maar dat gemeentekantoor en bibliotheek er over ongeveer twee jaar (na een onderzoek naar de ‘Poort van Anna Paulowna’) er alsnog aangeplakt kunnen worden. Een meerderheid van de raad besloot toch tot de bouw van De Ontmoeting. De VVD stemde inderdaad tegen, maar niet vanwege financiële bedenkingen!

In de volgende jaren stemt de VVD-fractie in met het beschikbaar stellen van aanvullende kredieten voor onder meer sprinkler installatie, de buitenruimte, ICT en meerwerk. Totaal keurt de gemeenteraad een budget goed van ongeveer 15 miljoen euro waarvan 3 miljoen wordt terugverdiend in de vorm van subsidies.

In de gemeenteraad van 30 augustus 2010 wordt de bouw van De Ontmoeting geëvalueerd aan de hand van een onderzoek door JE Consultancy. Veel is er goed gegaan (bijvoorbeeld het binnen budget blijven met de bouw, er was zelfs € 34.000, = over) maar er waren ook zaken die beter konden. De VVD-woordvoerder stelt dat de VVD fractie ‘blij met het gebouw’ is, maar toch de handelwijze van het college afkeurt. Voor de ingediende motie is er geen meerderheid.

Tot aan de fusie is er nooit door de VVD-fractie geklaagd over ‘het schip van bijleg’. Dat kan ook kloppen. Het werd namelijk pas een schip van bijleg toen de subsidie aan de bibliotheek werd gehalveerd (van 1,2 miljoen euro tot 600.000 euro) en KopGroep Bibliotheken besloot het pand te verlaten. De VVD-steun aan de halvering van de subsidie voor KopGroep Bibliotheken laat wethouder Meskers maar onvermeld. Overigens heeft hij wel zijn zin gekregen. De bibliotheek Anna Paulowna is nu gevestigd in het winkelcentrum, alleen wel onbemand en volledig uitgekleed! Een culturele pleisterplaats is het in ieder geval niet.

Fijko van der Laan