Door Elbert Volkers op 22 december 2013

Het vlakke land

In de raad van 19 december 2013 werd bij agenda punt 9 de nota van uitgangspunten buitengebied Wieringen behandeld.  Stichting Landschapszorg Wieringen sprak in tijdens de Raadsvergadering . Ik heb een ingezonden stukje naar de Wieringercourant gestuurd vanwege het “vlakken van het land”.

 

 

Het vlakke land

De Waddenzee en Wieringen hebben een onlosmakende relatie met elkaar. Er is een gezamenlijk verhaal van het Waddengebied, een gedeelde identiteit. De bewogen geschiedenis van ons gebied is nog altijd goed leesbaar in het landschap en vormt daarmee de basis van de identiteit van het gebied en verbind het werelderfgoed Waddenzee met zijn omgeving en met zijn toekomst.

Het landschap van Wieringen en zijn cultuurschatten zijn niet alleen te vinden in tradities en taal, maar ook in archeologische overblijfselen, gebouwen en historische landschappen die net als edelstenen vele eeuwen nodig hadden om zich te ontwikkelen. Ons landschap is de schakel tussen deze parels en zijn dus vergelijkbaar met een schatkamer die alle kostbaarheden van Wieringen herbergt. Wieringen is een historisch cultureel erfgoed.

Cultureel erfgoed en landschap, landschap en geschiedenis. Geschiedenis en identiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op Wieringen is deze combinatie van aspecten te vinden. Deze omstandigheden hebben geleid tot overeenkomsten in landschappelijk opzicht, maar hebben anderzijds een overweldigende verscheidenheid aan lokale culturele monumenten en landschappelijk schoon opgeleverd. Deze verscheidenheid is een kostbaar bezit.

Gelukkig delen velen met mij dit standpunt. Maar wat is er aan de hand. Op een aantal plekken op Wieringen is het landschap geworden als een biljard laken. Met behulp van laserstralen worden stukjes land gevlakt. Oude waterlopen als sjanen recht getrokken. Mensen als Henk Cornelissen sr en Dirk Tijsen die het land van vroeger nog zo sterk op het netvlies hebben waarschuwen tegen deze verwoesting van ons cultuurlandschap. Laten we met elkaar ons landschap koesteren.

Nieuwe eigenaren weten vaak niet hoe het land van Wieringen er uit heeft gezien en waar de vroegere waterlopen waren. Het is een taak van de LTO om het landschap te behouden. Van oudsher is het een cultuurlandschap maar dat betekent niet dat het glooiende land van Wieringen vlak wordt.

Elbert Volkers. ( als je niet weet waar je naar toe gaat, weet dan in elk geval waar je vandaan komt)

Elbert Volkers

Elbert Volkers

Ik ben Elbert Volkers geboren in 1947. Getrouwd met Tineke Hoekstra en samen hebben we 4 kinderen. Mijn kernwaarden zijn: Betrokken: wil zichtbaar betrokken zijn bij mensen achter de dossiers Geloofwaardig: ik vraag me dagelijks af of ons en mijn handelen geloofwaardig over komt Onafhankelijk: sta open voor initiatieven uit de samenleving, voor opvattingen van

Meer over Elbert Volkers