Door Afdeling Hollands Kroon op 24 oktober 2016

Het verkiezingsprogramma voor de 2de Kamerverkiezing 2017

Vanavond hebben we in Rotterdam ons verkiezingsprogramma ‘Een verbonden samenleving’ gepresenteerd.

Eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie, recht op zeggenschap: het is de rode draad van de sociaaldemocratie in haar strijd voor een rechtvaardige wereld.

 

Als lid bepaal jij hoe het definitieve programma eruit ziet
Vanaf nu kunnen alle leden het verkiezingsprogramma en de overige congresstukken amenderen in de LedenKamer. Op het verkiezingscongres van 14 en 15 januari zal het verkiezingsprogramma worden vastgesteld.

Hier kun je een amendement indienen >

Amendementen en moties indienen en steunen kan tot 23 november 23.59 uur. Daarna worden de amendementen en moties met voldoende draagvlak (>100 steunbetuigingen) aan alle leden voorgelegd in het Stemlokaal met de vraag of men voor of tegen het amendement of de motie is, blanco stemmen kan ook. Amendementen en moties die tot veel discussie leiden worden op het congres geagendeerd. Meer weten? Bekijk alles over ledendemocratie hier >

Voor vragen: neem contact met ons op via ledendemocratie@pvda.nl

Ik wens iedereen een goede voorbereiding van het congres en de verkiezingen toe. Op naar een mooie verkiezingsuitslag!

Hartelijke groet,

Hans Spekman

Afdeling Hollands Kroon

Afdeling Hollands Kroon

De PvdA Afdeling Hollands Kroon waarin we samen met onze actieve leden klussen aanpakken. Onze overtuiging is : Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, toegankelijkheid en solidariteit zijn de ideële uitgangspunten van de sociaal democratie. Voor de PvdA Hollands Kroon staan deze uitgangspunten samen met het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Wij zetten ons in voor alle

Meer over Afdeling Hollands Kroon