Door Sylvia Buczynski op 25 november 2016

Het bestemmingsplan Tussenweg-Agriport A7

In de gemeenteraad van 22 november is het bestemmingsplan Tussenweg Agriport A7 besproken. Als u op lees verder klik kunt u mijn inbreng lezen.

 

 

8 Bestemmingsplan Tussenweg

Het verzoek om de bouwhoogte voor een nieuw te vestigen data-center op Agriport te verhogen naar 40 meter was wel even slikken. Wie beschikt over enig voorstellingsvermogen kan goed inschatten hoe enorm hoog dit is.

Het is waar dat het aanzien van dit deel van de Wieringermeer hierdoor drastisch zal veranderen, maar dat gold en geldt ook voor de nu in aanbouw zijnde gebouwen, voor de kassencomplexen en voor de her en der verspreid liggende grote stallen en schuren bij agrarische bedrijven.

In Hollands Kroon hebben we de vestiging van grootschalige datacenters al vastgelegd in het bestemmingsplan en hoewel we niet gelukkig zijn met de hoogte van dit nieuwe complex, zijn we er niet tegen. Ook de lagere datacenters zijn grote complexen en wat dat betreft sluit het aan en past het op deze plek. Een punt van zorg is de verlichting van de gebouwen i.v.m. de beveiliging – waar we al eens eerder vragen over gesteld hebben. Onze fractie zou graag zien dat de omgeving ontzien wordt en dat uitstraling naar de omgeving tot een minimum beperkt wordt zodat de nachten donker blijven. Wat dat betreft stemt uw antwoord op een vraag van D66 ons somber.

Wat me van het hart moet (maar dat geldt voor meer bouwplannen), is dat de omschrijving zodanig is dat je af en toe toch wel een beetje de indruk krijgt dat er knollen voor citroenen verkocht worden, in het streven om de boel zo aantrekkelijk mogelijk voor te spiegelen. In dit geval alsof het open landschap een meerwaarde krijgt door zo’n kolos. Wordt ons bovendien een worst voorgehouden door ons te wijzen op de mogelijkheid van wisselwerking tussen kassen en datacenters (warmte, energie, CO2)?

In de situatieschetsen kloppen bovendien de verhoudingen niet: de bomen zijn hoger dan de 40 m hoge gebouwen! Dat geeft een vertekend beeld. (Hier spreekt een ‘deskundige’ illustrator)

Verderop in de presentatie van het plan worden we verleid met afbeeldingen van iconische gebouwen die onder prestigieuze architectuur ontworpen zijn en zelfs prijzen hebben gewonnen. Worden we daarmee lekker gemaakt om vervolgens te worden opgezadeld met een gebouw dat zich alleen maar onderscheidt door zijn formaat? Wij zouden geen genoegen moeten nemen met: ‘wie betaalt, bepaalt’, want dat is wat we meestal te horen krijgen: ‘we kunnen geen eisen stellen’ en ‘het is niet onze portemonnee’.

Wat de PvdA betreft zou er geëist moeten worden dat er een architectonisch spraakmakend gebouw, een aantrekkelijk icoon voor Hollands Kroon wordt neergezet. Leg de lat hoog en toon ambitie, zodat de keuze van fraaie afbeeldingen geen ‘illusie’ is. Misschien iets voor een prijsvraag? Maak van groot ‘groots’: een herkenbare eyecatcher langs de A7 – in positieve zin.  Opdat passanten straks niet zullen denken ‘ wat een megalomaan, afschuwelijk complex hebben ze daar neergezet’, maar zich zullen verwonderen over een fraai staaltje architectonisch vernuft van wereldfaam.

Sylvia Buczynski, fractie PvdA

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski