Door Paul Medema op 22 juni 2017

Groenonderhoud voor PvdA belangrijk

Tijdens de bespreking van de jaarrekening 2016 heb ik de kwaliteit van de openbare ruimte aan de orde gesteld. Dat betekent hoe zien bijvoorbeeld de groenvoorzieningen eruit in de wijk waar u woont. Ook waren we verbaast over het plotselinge tekort.

 

 

 

 

Jaarrekening 2016, Paul Medema zet vraagtekens kwaliteit leefomgeving

Dinsdagavond 20 juni was de bespreking van de jaarrekening 2016 in de raad. Niet alleen het plotselinge tekort ging ons aan het hart, maar ook het groenonderhoud kwam aan bod.

In deze jaarrekening is ook een deel opgenomen over het onderhoud van het openbaar groen, namelijk het volgende:

“Conform de nieuwe wetgeving is in 2016 het onkruid op verhardingen en in goten zonder chemische middelen bestreden. Het extra budget dat hiervoor beschikbaar is gesteld (90.000) blijkt voldoende om de beoogde kwaliteit te waarborgen. Opgedane ervaring is meegenomen in het nieuwe onderhoudscontract.”

En even verderop:

“Het totale areaal aan openbaar groen is conform de ambities uit het kwaliteitsplan openbare ruimte onderhouden. In april 2016 het derde belevingsonderzoek openbare ruimte houden onder (een deel van) onze inwoners. De inwoner van Hollands Kroon geeft een 6,8 als algemeen cijfer voor de kwaliteit van de leefomgeving. Oplossen knelpunten openbare ruimte De gemeenteraad heeft een budget van € 300.000 uitgetrokken om de knelpunten op te lossen. Hiervoor zijn 300 nieuwe bomen gepland en 60 zelfbeheer projecten uitgevoerd. Daarnaast is vanuit dit budget de bestrijding van het onkruid zonder chemische middelen aangepakt.”

Even hiervoor wordt gesteld dat de gemeente als doelstelling een 7.0 had. Deze doelstelling is dus niet gehaald.

Naar aanleiding van deze passages heeft Paul Medema, ons raadslid, de volgende vragen gesteld:

“De PvdA is in het afgelopen jaar weer bij heel veel inwoners in de dorpen van Hollands Kroon langsgegaan en de rode draad bij deze bezoeken was de staat van de openbare ruimte. Dit sluit naadloos aan bij de resultaten van het onderzoek Openbare Ruimte in beeld uit mei 2016. Sinds het aantreden van dit college in 2014 geeft 54% van de inwoners aan dat hun woonomgeving erop achteruit is gegaan, maar 6% ziet een verbetering. Dit terwijl de doelstelling van deze coalitie was om de woonomgeving te verbeteren. Welke extra stappen gaat het college nemen om deze doelstelling wel te behalen en wat heeft het college gedaan met de uitkomsten van het onderzoek?”

Dit wat betreft het groenonderhoud, wordt zeker vervolgd!

U kunt het betoog van Paul terug zien. U moet dan de stip die de tijd aangeeft doorschuiven naar 1:39

Klik hier voor het standpunt van onze partij in de begrotingsbehandeling van de begroting 2017

 

Paul Medema

Paul Medema

Een samenleving waarin iedereen dezelfde kansen krijgt en wat kan maken van zijn leven, dat is waar ik voor strijd! Ik ben lid geworden van de Partij van de Arbeid omdat het niet uit mag maken waar je geboren bent. Daarnaast is een zuinige overheid van belang die het geld niet over de balk smijt

Meer over Paul Medema