15 februari 2015

Geslaagde werkconferentie over dorpsraden

Vrijdag 13 februari organiseerde PvdA Hollands Kroon een werkconferentie over dorpsraden. Bijna alle dorpsraden uit Hollands Kroon waren aanwezig.

 

 

 

In Hollandgeslaagde bijeenkomst in het middelpunt van Kolhorn, de Laurenskerks Kroon is het nog niet gelukt een stevige basis te leggen voor de dorpsraden. Er zijn geen duidelijke afspraken over de positie en financiële ondersteuning. In de afgelopen twee jaar is er een dorpsraad in Hollands Kroon bijgekomen, maar is er ook een gestopt. Momenteel heeft iets meer dan de helft van de kernen een dorpsraad.

Dit roept de vraag op of er in 2016 nog wel dorpsraden in Hollands Kroon zullen zijn. Hebben dorpsraden dan nog wel toegevoegde waarde? Er zijn dan immers kernbeheerders en sociale wijkteams actief. De digitale communicatiemogelijkheden met de gemeente nemen toe. Dit gezegd hebbende, refereerde Jan Steven van Dijk aan de diverse successen die in de afgelopen jaren door dorpsraden zijn bereikt. Opvallend daarbij is dat dorpsraden vaak de aanzet geven en dat dan een zelfstandige groep betrokken inwoners het project afmaakt.

Drie wethouders uit de buurgemeenten gingen in op deze vraag naar de toekomst van dorpsraden, Sjoerd Tolsma uit Súdwest-Fryslân, Ben Blonk uit Schagen, Joset Fit en haar coördinator dorpsraden uit Medemblik. Zij spraken zich alle drie stellend uit vóór dorpsraden. Sjoerd Tolsma “momenteel hebben we in Súdwest-Fryslân zo’n 100 dorpsraden en ik kan me niet voorstellen hoe je als gemeente het zonder zou moeten organiseren.”

In hun advies waren zij eenduidig: neem dorpsraden serieus, hou geregeld ambtelijk en bestuurlijk contact met dorpsraden, biedt de dorpsraden een bescheiden bedrag om organisatiekosten te dekken. Convenanten zijn daarvoor niet nodig. De uitdaging die de sprekers nu zien: hoe zorgen we ervoor dat dorpsraden naast oog voor de fysieke aspecten ook actief gaan meedenken over sociale zaken in relatie tot alle veranderingen in de zorg.

Het moet normaal worden om dorpsraden te informeren en te betrekken bij beleid. In Schagen krijgen dorpsraden binnen 1 werkweek antwoord op hun vragen. In Medemblik en Súdwest-Fryslân zijn er speciale dorpsraadcoördinatoren, zelfs 8 fte in Súdwest-Fryslân. In de buurgemeenten heeft ieder dorp een wethouder als aanspreekpunt.

In groepen werd enthousiast gediscussieerd en de conclusie was helder: dorpsraden kunnen echt ook in de toekomst veel betekenen. Naast de goede ervaringen met kernbeheerders willen de dorpsraden ook contact leggen met de wijkteams. Er wordt een duidelijke uitspraak gevraagd van de gemeente over de positie van dorpsraden. De PvdA zal hierover een motie indienen in de raadsvergadering van Hollands Kroon op 5 maart. Politieke partijen worden gevraagd om kleur te bekennen.