Gemeenteraad 26 september agendapunt 6 burgerparticipatie