Door Elbert Volkers op 27 september 2013

Gemeenteraad 26 september agendapunt 5 onderwijshuisvesting

In de raadsvergadering 26 september heb ik namens de PvdA fractie het woord gevoerd over het voorstel over onderwijshuisvesting. Mijn inbreng kunt u hieronder lezen.

 

 

 

Projecten Onderwijshuisvesting 2013-2015

 

Gelezen het voorstel van het College om aan  Surplus, Kopwerk en Sarkon een aantal scholen genoemd in het voorstel te vernieuwen en te renoveren,en  sloopwerk te verrichten maar ook  reconstrueren van de infrastructuur en het bouwrijp maken van de genoemde locaties heeft onze steun. Investeren in onderwijs is investeren in de toekomst. Het gewijzigde voorstel om de beslispunten 4 en 6 van het raadsvoorstel aan te passen heeft ook onze voorkeur. De reden van aanpassing is akkoord te gaan met de voorwaarden dat de locatie,s  voor de scholen voor de fractie niet als vaststaand wordt beschouwd. In goed overleg dient met Schoolbesturen en Medezeggenschapraden en College een definitieve locatie bepaald kan worden

Ook het programma van eisen om te komen tot frisse Scholen ondersteunen we.

Daarnaast willen we dat het College proactief de huidige locaties herbestemd of verkoopt. De reden dat er een actiever beleid gevoerd moet worden is om verpaupering van de buurt te voorkomen. Een aantal scholen bevinden zich op een zeer zichtbare locatie in onze dorpen en voordat we er erg in hebben is de omgeving de dupe van leegstand.

 

Fractie PVDA Hollands Kroon

Elbert Volkers

Elbert Volkers

Ik ben Elbert Volkers geboren in 1947. Getrouwd met Tineke Hoekstra en samen hebben we 4 kinderen. Mijn kernwaarden zijn: Betrokken: wil zichtbaar betrokken zijn bij mensen achter de dossiers Geloofwaardig: ik vraag me dagelijks af of ons en mijn handelen geloofwaardig over komt Onafhankelijk: sta open voor initiatieven uit de samenleving, voor opvattingen van

Meer over Elbert Volkers