Door Paul Medema op 13 oktober 2014

Gaat het wel goed?

Paul Medema schreef deze blog in de trein tussen Amsterdam en Anna Paulowna. Hij is bij de Gemeente Amsterdam medewerker treasury (dit is een functie op de afdeling financiën).

 

 

 

Gaat het wel goed?
Eind september liep ik vanuit de uitgang van het Stadhuis in Amsterdam naar het metrostation Waterlooplein. Op de weg hiernaar toe loop ik langs de oude bibliotheek, het was daar zeer druk. Het bleek dat de hele dag in het teken stond van de ondertekening van de jeugdzorg in de regio Amsterdam. In groepen van 30 aanbieders per keer gingen ze naar binnen om de contracten te tekenen. Dit gebeurde ongeveer 6 keer op deze dag, met aan het eind van de sessie een glaasje champagne om te toosten op een goede samenwerking. Geïnteresseerd in deze nieuwe ontwikkeling ging ik even naar binnen en praatte ik met een aantal zorgaanbieders. Zij vertelden mij dat zij in een vroeg stadium zijn benaderd door de gemeente, dat er inkoopgesprekken hebben plaatsgevonden en dat deze gesprekken niet op het stadhuis plaatsvonden maar juist bij de zorgaanbieders zelf, zodat de ambtenaren een beeld kregen van waar ze mee te maken hebben. Deze nieuwe stijl beviel de zorgaanbieders goed. Ze kregen het gevoel dat de gemeente de zorgaanbieders nodig heeft, in plaats van andersom. Ze vertelden me ook dat de contracten voor de WMO in 2015 ook al bijna klaar waren voor de ondertekening.

In de metro en in de trein dacht ik na over wat ik had gehoord, want hoe anders is dit in onze regio. Ik ben ook vrijwillig bestuurder bij de Frisse Wind Zorgboeren, een kleinschalige zorginstelling voor dagbesteding op boerderijen. Afgelopen vrijdag kregen wij bericht van de gemeente Den Helder. Daar waren ze zo in tijdsnood dat de toegezegde inkoopgesprekken maar achterwege moeten blijven en we alle contacten via de e-mail zullen moeten doen. Dit betekent dat we als instelling niet weten met wie we te maken hebben, de gemeente weet niet hoe onze activiteiten er uit zien en we eventuele zorgen niet eenvoudig kunnen wegnemen.

Van de gemeente Den Helder hebben we inmiddels wat gehoord, maar van de gemeenten Hollands Kroon en Schagen helaas nog niet, terwijl er wel bij een rondetafelgesprek in september werd gezegd dat de inkoopgesprekken al waren gestart. Ook in Hollands Kroon en Schagen zullen er wel geen gesprekken plaatsvinden en zeker niet op locatie. De gemeente Hollands Kroon doet altijd of ze erg innovatief zijn – en dat is ook wel zo bij de gemeenteorganisatie – maar deze gemeente denkt nog steeds dat de zorgaanbieders de gemeenten nodig hebben in plaats van andersom. Dit blijkt wel doordat de ambtenaren niet op locatie gaan kijken wat er gebeurt, maar warm binnen blijven zitten. Nee, de gemeenten in deze regio zijn naar mijn mening veel te laat gestart met de inkoop van deze zorg en nog niet bezig met de cultuuromslag. De eerste gemeente waar wij als de Frisse Wind Zorgboeren mee te maken hadden, was de gemeente Hoorn voor de 7 West-Friese gemeenten. Van hen hebben we nu duidelijkheid over de tarieven en kunnen we verder, want de contracten kunnen worden ondertekend.

Waarom zijn de gemeenten eigenlijk te laat gestart? Ze vertellen graag dat ze het allemaal nog niet wisten, maar de decentralisatie van de Jeugdzorg is al jaren bekend, de participatiewet, voorheen de Wet Werken naar Vermogen, is al bekend gemaakt bij het coalitieakkoord van Rutte 1, oktober 2010, en herbevestigd bij het coalitieakkoord van Rutte 2, november 2012. Daarnaast is de overheveling van delen van de AWBZ al bekend bij het coalitieakkoord Rutte 2, november 2012. Hoe het er exact uit kwam te zien was niet bekend, nee, er is niks in beton gegoten en er kunnen altijd nog wijzigingen voorkomen, maar de grote lijnen waren al lang bekend.

De Frisse Wind Zorgboeren heeft 1 persoon in dienst met een tijdelijk contract. We willen dit contract graag verlengen, alleen geven de gemeenten geen duidelijkheid zodat we onze financiële ruimte niet kennen.  Nu zijn wij nog een kleine organisatie… ik snap de zorgen van de bestuurders bij grote bedrijven, die kunnen niet tot op het laatste wachten met mensen ontslaan omdat ze geen budget krijgen.

Gelukkig is de PvdA-fractie in Hollands Kroon ook bezorgd hierover en heeft schriftelijke vragen gesteld over de aanbesteding en de zeer ongelukkige communicatie vanuit de gemeente. Ik en de fractie houden de vinger aan de pols, want dit gedoe mag niet ten koste gaan van de mensen die hier eigenlijk niks mee te maken hebben.
Paul Medema schreef dit op 2014-10-13 15:19:

Klik hier voor de schriftelijke vragen.

Paul Medema

Paul Medema

Een samenleving waarin iedereen dezelfde kansen krijgt en wat kan maken van zijn leven, dat is waar ik voor strijd! Ik ben lid geworden van de Partij van de Arbeid omdat het niet uit mag maken waar je geboren bent. Daarnaast is een zuinige overheid van belang die het geld niet over de balk smijt

Meer over Paul Medema