Door op 3 juni 2015

Faillissement ZSH

Ik heb schriftelijke vragen gesteld over het faillissement van ZSH Nederland. ZSH Nederland had als doel: zorg en veiligheid bij het langer thuis wonen van ouderen en/of hulpbehoevenden te ondersteunen. ZSH Nederland leidde mensen op die zich in een uitkeringspositie bevinden en minimaal 40 jaar oud zijn.

 

Geachte leden van het college,

 Eind 2014 maakte u bekend dat u samen met de gemeente Schagen 30 inwoners voor een opleidingstraject van 3 maanden had kunnen plaatsen bij het bedrijf ZSH Nederland. Bij een positief verlopen opleiding zouden deze mensen in eerste instantie een halfjaarcontract krijgen.

Half mei vroeg ZSH faillissement aan en kwamen de toen aanwezige 20 medewerkers weer op straat. Dit teleurstellende verloop roept bij onze fractie de volgende vragen op;

Heeft u bij het aangaan van dit contract onderzoek gedaan naar de stabiliteit en prognose van dit bedrijf en zo ja hoe?

  1. Heeft u, en zo ja welke, investeringen gedaan in de opleiding van de medewerkers en/of in het bedrijf?
  2. Welke gevolgen heeft deze korte arbeidsovereenkomst op de uitkering van de betreffende medewerkers?
  3. Hoe worden de ontslagen medewerkers ondersteund bij het oplossen van de eventueel bijkomende problematiek? Denk hierbij o.a. aan psychische gevolgen, wachttijd tussen laatst genoten salaris en eerste betaling uitkering, het accepteren van de baan gerelateerde verplichtingen zoals bijv. kinderopvang, vervoersvoorziening etc.

 Namens de fractie van de Partij van de Arbeid Hollands Kroon

Met vriendelijke groet,

Jan Steven van Dijk

Klik hier voor het bericht op de website van de gemeente Hollands Kroon over het aangaan van de overeenkomst.