Door op 11 maart 2014

Een helpende hand of een eerlijk antwoord

Beter communiceren, in gesprek blijven, luisteren of de zoveelste trede voor burgerparticipatie. Het is wat de PvdA betreft politiek correct gebabbel en verder hete lucht. U hebt er weinig aan en de PvdA wordt er weleens zat van. Zo begint mijn artikel voor deze website.

 

Een helpende hand of een eerlijk antwoord

Beter communiceren, in gesprek blijven, luisteren of de zoveelste trede voor burgerparticipatie. Het is wat de PvdA betreft politiek correct gebabbel en verder hete lucht. U hebt er weinig aan en de PvdA wordt er weleens zat van.

Hollands Kroon beschikt over 14 dorpsraden, tal van burgerinitiatieven en 50.000 weldenkende mensen. Vele mensen en organisaties komen regelmatig met goede ideeën en stellen reële vragen. De grote vraag is dan, waar kan ik de gemeente bereiken? Wie kan ik bellen? Kan ik hulp krijgen van de gemeente voor mijn vraag of ons idee? En als er nu even geen antwoord is, van wie krijg ik wanneer wel een antwoord.

 

Toch is er is hard gewerkt in de afgelopen 2 jaar, ook als het gaat over communiceren of samenwerken met dorpsraden en andere partijen. Ik noem er een paar: er zijn op initiatief van Breezands Belang bomen geplant langs de Zandvaart in Breezand, er is een klankbordgroep gevormd in Den Oever over de plannen rond de haven, de Afsluitdijk en het Zuiderstrand. Het initiatief van de Belbus is ondersteund, de buurt Superrr in het Veld komt er mede door steun van de gemeente en ook het project Partners In Beheer, waarbij onze inwoners zelf kunnen kiezen voor de staat van het openbaar groen in onze gemeente, gaat van start. Dit is een kleine greep uit een lange lijst. Maar toch zijn we er nog niet, maar zoals De Dijk zingt of onze wethouder Jan Steven van Dijk zucht: ‘We zijn onderweg’.

Ondanks dat Van Dijk dagelijks bij inwoners en organisaties is om een helpende hand toe te steken, is hij met de PvdA nog lang niet tevreden. Tijdens de dorpsbezoeken iedere derde zaterdag van de maand hoort de PvdA nog te vaak dat er vragen zijn gesteld en dat er geen reactie is gekomen, of dat er verteld is wat er niet kan, maar niet is gezocht naar wat er dan wel zou kunnen. Daarom wil de PvdA een contactfunctionaris voor dorpsraden, de afspraak dat op vragen van burgers direct een ontvangstbevestiging en binnen 3 weken een inhoudelijke reactie gestuurd worden dat wethouders, net als haar eigen wethouder Jan Steven van Dijk, meer naar buiten gaan om het contact met de burgers te bevorderen. Helaas kan een inhoudelijke reactie niet altijd positief zijn, maar daar hoort dan wel een uitleg bij.

Hollands Kroon heeft terecht fors gesneden in het aantal ambtenaren, maar nu moet eerst de serviceverlening aan inwoners verbeterd worden, voordat we verder bezuinigen op de organisatie of het aantal collegeleden verminderen.