Door Sylvia Buczynski op 3 februari 2016

Dorpsvisie Wieringerwerf

Op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 2 februari stond als punt 8 de Dorpsvisie Wieringerwerf. Ik heb hierover het woord gevoerd. Klik op <lees verder> om de tekst van deze woordvoering te lezen.

 

 

Voorzitter,

Een paar jaar geleden hebben we ingestemd met het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Centrumgebied Wieringerwerf. Het was een ambitieus plan dat de uitstraling van Wieringerwerf zou moeten verbeteren door een kwaliteisimpuls.

Helaas zijn de plannen door de tijd ingehaald. Het college stelt voor om de dorpsvisie en het toenmalige plan niet langer te laten gelden omdat dit een aantal huidige en toekomstige ontwikkelingen in de weg zou zitten.

De fractie van de PvdA begrijpt dat het hier om een hoger doel gaat, namelijk beweging brengen in een stagnerende ontwikkeling in het winkelgebied.

Middels een bijeenkomst zijn de inwoners van Wieringerwerf geïnformeerd. Er wordt gewerkt aan een nieuwe dorpsvisie.

De PvdA stemt in met het voorstel, zij het met enige reserve, met vraagtekens. Betekent dit dat de eerder beschreven stijlkenmerken – denk aan materialen, kleuren en vormen, het ritme van goten, dakkapellen en kappen, de ruimte en de massa die zo kenmerkend zijn voor de vormgeving van Granpre Moliere – hierdoor overboord gegooid worden?

Supermarkten (zeker van bepaalde ketens) blinken niet bepaald uit door fraaie gevels of bij de omgeving passende vormgeving. Het moet vooral goedkoop en efficiënt.

Wanneer je niet uitgaat van een bepaalde visie met een projectmatige aanpak, hoe voorkom je dan dat er allemaal op zichzelf staande projecten zonder ruimtelijke samenhang ontstaan?

Wij verwachten van het college dat er zeer zorgvuldig gehandeld wordt en dat niet (uit gretigheid) zoveel concessies gedaan worden aan initiatiefnemers dat de inwoners opgezadeld worden met gebouwen die hun woonplaats na een paar jaar een armoedige aanblik geven in plaats van een facelift.

Namens de PvdA Fractie Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski