Door Elbert Volkers op 16 maart 2015

De Wierschuur overgedragen een initiatief van de PvdA Hollands Kroon.

Ik heb mij vanaf 2010 in gezet voor het behoud van de wierschuur in Polder Waard Nieuwland. Het behoud van deze wierschuur is een duidelijk initiatief eerst van de PvdA Wieringen en na de fusie van PvdA Hollands Kroon. Lees het artikel van Henk Cornelissen dat in de Wieringer Courant stond.

 

Hij wordt mooier dan hij ooit is geweest

pvda-wierschuur

©Henk Cornelissen

WIERINGEN – In de Polder Waard Nieuwland is de Wierschuur woensdagmiddag symbolisch overgedragen aan de familie Bonvievan Soolingen uit Oosterland. De handtekeningen moeten nog worden gezet, maar gedeputeerde Tjeerd Talsma kwam gisteren al naar Wieringen om de verkoop namens de provincie te bezegelen.

 

De provincie Noord-Holland is eigenaar van het meeste onroerend goed in de Polder Waard Nieuwland. Ze kocht enige jaren geleden boerderijen op om het Wieringerrandmeer mogelijk te maken. Eind 2010 werd daar om economische redenen de stekker uit getrokken en ineens lag daar een verwaarloosd gebied, rijp voor een nieuwe bestemming. De polder wordt – hoofdzakelijk voor agrarische doeleinden – opnieuw verkaveld. De waterhuishouding wordt verbeterd, waarvoor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier inmiddels de gronden poogt te verwerven. De natuurzone aan de zuidkant wordt verbreed en er komen wandel- en fietspaden.

Sanering

Voor een nieuwe bestemming van de Wierschuur, een verborgen cultuurmonument in een oude boerderij, schreef de provincie een prijsvraag uit, met een maximum van 500.000 euro als mogelijke subsidie. Deze werd door de familie Van Soolingen-Bonvie gewonnen. Dat was anderhalf jaar geleden al bekend, maar de onderhandelingen duurden lang. De taxatiewaarde viel tegen, er bleek nogal wat asbesthoudend materiaal te moeten worden opgeruimd en er waren nog wat kleinere beren op de weg. Uiteindelijk werd dat alles weggepoetst, door voor de sanering een extra bedrag uit te trekken. De inzending van de kopers werd door een jury beoordeeld als de beste van 25. ‘Wierschuur Nieuwland’ wordt de naam van het pand aan de Stroeërdijk. Dat is niet alleen een verwijzing naar de naam van het poldertje ten zuiden van Hippolytushoef. Het legt eveneens een verband met de Villa Nieuwland, de voormalige ingenieurswoning uit de tijd van de Zuiderzeewerken in Oosterland, waar Martine van Soolingen en Edwin Bonvie zich enige jaren geleden met hun gezin vestigden. Ze voeren daar met veel succes een bed & breakfast en zochten een uitbreiding van hun activiteiten.

De Wierschuur wordt omgebouwd tot een groepsaccommodatie en een bezoekerscentrum voor toeristen, die meer willen weten over de nabijgelegen Wierdijk, een cultuurmonument uit lang vervolgen tijden. De buitenmuren van de Wierschuur zijn niet authentiek en zullen worden vervangen, om het pand weer de oorspronkelijke aanblik te geven. Ook komt er een deels verglaasde voorgevel, om de originele houtconstructie van het pand – als enige in Nederland nog bewaard gebleven – van buiten zichtbaar te maken. De schuur krijgt weer een rietenkap. De naastgelegen, later gebouwde stal wordt omgebouwd tot een werkplaats. Het van de jaren zeventig daterende woonhuis – waar nu nog een anti-kraakwacht huist – wordt gesloopt, zo legde Edwin Bonvie, die in de regio Haarlem een bouwbedrijf had, uit aan de aanwezigen. Wierschuur Nieuwland moet een toegevoegde waarde worden voor de Wierdijk, als cultuurhistorische attractie.

Oud PvdA wethouder Elbert Volkers, zeer betrokken bij het cultureel erfgoed van Wieringen, vertelde dat in het museum Jan Lont al in 1970 het plan werd opgevat de van de vijftiende eeuw daterende Wierdijk op de monumentenlijst te krijgen. De provincie ging daartoe pas in 1986 over. “De Wierschuur kwam in de jaren negentig in beeld, bij de voorbereiding van het Wieringerrandmeer. Dat project gaat niet door, maar het ziet ernaar uit dat de Wierschuur blijft,” aldus Volkers.

Gebiedsvisie

Talsma trad in 2011 aan als gedeputeerde van ruimtelijke ordening. Het Wieringerrandmeer was net afgeblazen. “We voelden de plicht deze polder niet zo achter te laten,” aldus de gedeputeerde. Er werd een gebiedsvisie opgesteld. Langs de Wierdijk had het provinciaal bestuur graag een natuurzone gehad, maar het bleek dat daar geen kwel was en daarmee ontbrak een voorwaarde om tot de gewenste vegetatie te komen. Daarom werd aan de zuidzijde van de polder de natuurzone verbreed. Dat vonden de boeren ook minder erg, maar er kon een streep worden gezet door de verhoogde toeristische attractiewaarde van de Wierdijk. Daaraan kan Wierschuur Nieuwland dan weer een impuls geven. “Ik dacht in eerste instantie ook: platgooien, die ouwe troep,” bekent Talsma. “Maar als je dan hoort, dat de houtconstructie, als enige in Nederland, nog intact is, dan is het toch wel mooi, dat te kunnen bewaren. Als verblijfsaccommodatie is dat een mooie toevoeging aan de Wierdijk en het wordt zo een mooie basis voor wandel- en fietstochten op Wieringen, waar heel veel te zien is. Een conferentiecentrum, met groepsaccommodatie, en een bezoekerscentrum op een historische plek in de geschiedenis van de wiercultuur op Wieringen.” “Zie het bovendien maar als een monument van de mislukking van het Wieringerrandmeer,” sprak Talsma tenslotte. “Die periode was een ellendige tijd voor velen. Na zo veel discussie is het voor mij van grote waarde, dat we vorige week, aan het eind van onze bestuursperiode, in Gedeputeerde Staten tot een akkoord zijn gekomen. Tegen de stroom in is het toch voor elkaar gekomen. Ik ga ervan uit dat de Wierschuur in zijn oude glorie wordt hersteld. Misschien wordt hij wel mooier dan hij ooit is geweest.” Het had ook niet veel langer moeten duren. Vroeger lagen de boerderijen in het stormseizoen vol met hooi. Dat is al vele jaren niet meer het geval, waardoor oude schuren scheef dreigden te waaien. Het leidde bijna tot de instorting van deze wierschuur, aldus Bonvie. “We hadden niet verwacht, dat we deze prijsvraag zouden winnen, tussen al die serieuze projectontwikkelaars. Gelukkig staan we er niet alleen voor. We werken samen met een landschapsarchitect van de provincie en daar is veel kennis voorhanden.”

Keet

In mei wil Bonvie beginnen met verbouwen. De rieten kap moet er in november op zitten. In de loop van 2016 moet het binnenwerk worden aangepakt. Als alles dan meezit, wordt de ingebruikname in maart 2017 verwacht. Misschien dan ook nog met de laatst overgebleven keet uit de tijd van de Zuiderzeewerken, nu nog aan de Gesterweg gelegen. “Als we die hier ook nog naartoe kunnen krijgen, hebben we er nog een monument bij,” aldus Martine van Soolingen.

Bron: © De Wieringer Courant Henk Cornelissen

Elbert Volkers

Elbert Volkers

Ik ben Elbert Volkers geboren in 1947. Getrouwd met Tineke Hoekstra en samen hebben we 4 kinderen. Mijn kernwaarden zijn: Betrokken: wil zichtbaar betrokken zijn bij mensen achter de dossiers Geloofwaardig: ik vraag me dagelijks af of ons en mijn handelen geloofwaardig over komt Onafhankelijk: sta open voor initiatieven uit de samenleving, voor opvattingen van

Meer over Elbert Volkers