Door Sylvia Buczynski op 10 januari 2019

De politieke kalender van Sylvia Buczynski

© BreBuc / PvdA HK

De beste wensen voor 2019! Na een paar rustige weken gaan we weer keihard aan de slag voor eerlijk en sociaal beleid in onze gemeente; alles in het werk stellen om waar nodig bij te sturen.

 

 

 

 

© PvdA HK

De komende tijd staan er een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda, zoals de huisvesting van arbeidsmigranten. Het wordt tijd dat we duidelijke kaders stellen.

Na ons verzoek om een beeldvormende vergadering hebben de verkiezingen en de coalitievorming het organiseren ervan vertraagd. Intussen zijn er allerlei onvoorziene en onwenselijke situaties ontstaan.

Donderdag 10 januari (de bijeenkomst was openbaar) was het zover. We weten meer over wat er speelt, over cijfers en feiten, over de rol van uitzendbureaus, over kort en langdurig verblijf. Hopelijk kunnen we in de raadsvergadering een goed besluit nemen.

Intussen worden we van alle kanten benaderd door voor- en tegenstanders van de omvang of locatie van een plan voor huisvesting; wel of niet op boerenerven of op industrieterreinen. Iedereen is het erover eens dat arbeidsmigranten fatsoenlijk moeten kunnen wonen.

Wanneer er bij agrariërs behoefte is aan tijdelijke arbeidskrachten, dan is het meest voor de hand liggend dat deze op het eigen erf gehuisvest worden. Bij een aantal bedrijfsbezoeken hebben we gezien hoe dit op een goede manier kan. Deze ondernemers hebben het prima voor elkaar en hun werknemers komen een volgend seizoen weer graag bij ze terug. Er zijn ook voorbeelden van geslaagde grootschalige huisvesting met goede voorzieningen.

Jammer genoeg zijn er altijd weer slimmeriken die enkel een verdienmodel zien, die geld ruiken en door handige constructies proberen een slaatje te slaan uit de situatie. De maatschappelijke gevolgen, de sociale impact en de aantasting van het landschap zullen ze een zorg zijn.

Sylvia Buczynski,

fractievoorzitter

 

 

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski