Door op 27 november 2016

De locaties voor een AZC in de gemeente Hollands Kroon.

In de gemeenteraad is afgelopen dinsdag 22 november besproken waar een AZC zou kunnen komen. Ik heb daarover het woord gevoerd. Klik op lees verder om deze woordvoering te kunnen lezen.

 

 

 

 

De gemeenteraad behandelde op 22 november het voorstel van burgemeester en wethouders om locaties aan te wijzen waar een AZC kan worden opgericht.

In de vergadering van 28 juni had de gemeenteraad al met een nipte meerderheid besloten dat er in Hollands Kroon een asielzoekerscentrum mag en kan worden opgericht. Nu ging het om de specifieke locatie. Ongeveer 4000 inwoners hebben de moeite genomen om aan de discussie deel te nemen. Velen hebben met argumenten betoogd waarom een bepaalde locatie beter of het beste is van de 7 aangedragen alternatieven.

In de discussie in de gemeenteraad heb ik gezegd dat er nu weliswaar veel minder vluchtelingen asiel vragen in Nederland in vergelijking met een jaar geleden. Maar de wereld om ons heen is turbulent en dynamisch. Het kan zo maar weer omslaan. Nog dagelijks krijgen we beelden te zien van bombardementen op Aleppo in Syrië, zelfs het laatste functionerende ziekenhuis in het belegerde oostelijke stadsdeel is er niet van gevrijwaard. Schrijnend, een patiënt onder het grijze stof van de ontploffing met een infuus onder zijn arm die een veilig heenkomen zoekt. Ook de televisie serie van Bram Vermeulen noemde ik, getiteld ‘De Trek’, waarin is te zien dat de aantrekkingskracht van West-Europa in Afrika nog net zo groot is als een jaar geleden en er nog steeds grote aantallen mensen verdrinken in de Middellandse Zee als hun gammele smokkelaarbootje het begeeft.

Daarom is het goed, ondanks dat de druk een stuk minder is, om nu een locatie aan te wijzen. Mocht de nood aan de man zijn en het Opvangorgaan vraagt de gemeente Hollands Kroon om medewerking, dan kan er sneller gehandeld worden.

De PvdA-fractie was het vanuit die opstelling dus niet eens met CDA en D66 om het besluit een nog voorlopiger karakter te geven dan het al had. Zij wilden dat, als het Opvangorgaan een verzoek doet, het college van burgemeester en wethouders opnieuw met gemeenteraad en bevolking in gesprek gaat over een definitief besluit. De PvdA-fractie vindt dat je daarmee geen recht doet aan de vele insprekers en actieve inwoners die nu al aan de discussie hebben meegedaan.

Een tweede argument voor onze opstelling is dat in het coalitie akkoord is afgesproken dat het college in het kader van de actieve informatieplicht de raad informeert over aanvragen die een grote (politieke) impact kunnen hebben. Een omgevingsvergunning voor een AZC valt daar natuurlijk onder. Ik heb het CDA daarom opgeroepen iets meer vertrouwen te hebben in het eigen college in overeenstemming met het coalitie akkoord.

De raad stemde uiteindelijk in meerderheid voor het voorstel de Randweg in Anna Paulowna aan te wijzen als voorkeurslocatie met Robbenplaat Wieringerwerf en ‘Doppenberg’ Anna Paulowna als alternatieven. De Senioren en de VVD stemden tegen.

Fijko van der Laan namens de PvdA.