Door Afdeling Hollands Kroon op 1 november 2016

De LedenKamer is geopend van 24 oktober tot en met 23 november.

De LedenKamer is sinds 24 oktober jl geopend. Je kunt als lid mee discuteren over het verkiezingsprogramma voor de 2deKamerverkiezingen in maart.

 

 

 

We hebben op 24 oktober in Rotterdam ons verkiezingsprogramma ‘Een verbonden samenleving’ gepresenteerd.

Eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie, recht op zeggenschap: het is de rode draad van de sociaaldemocratie in haar strijd voor een rechtvaardige wereld.

Meer weten? Ga dan naar onze speciale website >

Als lid bepaal jij hoe het definitieve programma eruit ziet

Vanaf nu kunnen alle leden het verkiezingsprogramma en de overige congresstukken amenderen in de LedenKamer. Op het verkiezingscongres van 14 en 15 januari zal het verkiezingsprogramma worden vastgesteld.

Hier kun je een amendement indienen >

Amendementen en moties indienen en steunen kan tot 23 november 23.59 uur. Daarna worden de amendementen en moties met voldoende draagvlak (>100 steunbetuigingen) aan alle leden voorgelegd in het Stemlokaal met de vraag of men voor of tegen het amendement of de motie is, blanco stemmen kan ook. Amendementen en moties die tot veel discussie leiden worden op het congres geagendeerd. Meer weten?

Bekijk alles over ledendemocratie hier .

Voor vragen: neem contact met ons op via ledendemocratie@pvda.nl

Ik wens iedereen een goede voorbereiding van het congres en de verkiezingen toe. Op naar een mooie verkiezingsuitslag!

Hartelijke groet,

Hans Spekman

Wanneer je niet weet hoe je moet inloggen bekijk dan de volgende video.

Afdeling Hollands Kroon

Afdeling Hollands Kroon

De PvdA Afdeling Hollands Kroon waarin we samen met onze actieve leden klussen aanpakken. Onze overtuiging is : Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, toegankelijkheid en solidariteit zijn de ideële uitgangspunten van de sociaal democratie. Voor de PvdA Hollands Kroon staan deze uitgangspunten samen met het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Wij zetten ons in voor alle

Meer over Afdeling Hollands Kroon