Door Afdeling Hollands Kroon op 30 maart 2015

De ledendemocratie van de Partij van de Arbeid.

De PvdA is een partij waarin de leden het voor het zeggen hebben. Dat is een groot verschil met sommige andere politieke partijen.

 

 

 

Omdat de PvdA een ledenpartij is hebben de leden het democratische recht om mee te praten over de partij. Als je ook wilt meepraten moet je dus lid worden. Ben je geen lid dan kan je wel op de partij stemmen tijdens verkiezingen, maar heb je van te voren geen directe invloed op de koers, het programma en de kandidaten van de partij.

De PvdA is een landelijke politieke partij, daarom hebben de leden invloed op wat de partij doet in de Tweede en de Eerste Kamer en in het Europees Parlement. De afdeling Hollands Kroon is gekoppeld aan een aantal Kamerleden die regelmatig naar onze afdeling komen om samen onze dorpen en inwoners te bezoeken. Door deze goede contacten kunnen we ze attent maken op wat er in onze gemeente en in de regio speelt en kunnen we invloed uitoefenen. Dat heeft al verschillende keren geleid tot aanpassingen van het landelijke beleid.

Leden van de PvdA kunnen meepraten in de openbare fractievergadering van Hollands Kroon meepraten over onderwerpen die de gemeenteraad behandelt. Ze kunnen vragen stellen en voorstellen indienen. Dat geldt ook voor de ledenvergaderingen. Voorstellen worden door middel van een hoofdelijke stemming aangenomen of afgewezen. Insprekers bij openbare fractievergaderingen zijn altijd welkom en worden gehoord. Hun argumenten kunnen invloed hebben, maar als zij geen lid zijn kunnen ze niet meebeslissen.

Bij belangrijke beslissingen kunnen we een schriftelijke stemming houden voor alle leden. In de toekomst wordt het mogelijk dit digitaal te doen. Hierbij geldt het principe van ‘één lid één stem’. Dat is het voordeel van het lidmaatschap van onze politieke partij: de ledendemocratie.

Als lid heb je invloed op het partijprogramma, op de kandidatenlijst en op het bestuur. Niet alleen plaatselijk maar ook regionaal (gewestelijk) en landelijk. Nu is het nog zo dat je via een afgevaardigde van de afdeling invloed hebt op wat er in het gewest (de provincie) gebeurt. Deze gekozen gewest-afgevaardigde stemt namens de afdeling over de kandidatenlijsten voor de Provinciale Staten, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de programma’s.

Op landelijk niveau zal met ingang van het congres van 2017 de structuur van afgevaardigden worden afgeschaft. Over voorgestelde onderwerpen zullen vooraf gewestelijke congressen worden gehouden en internetfora worden geopend. Tijdens de congressen (die via een livestream op internet te volgen zijn) zal door alle leden ‘real time’ gestemd kunnen worden. Of je nu thuis zit of op het congres, elke stemming gaat via je Smartphone. Een stem uitbrengen kan door middel van een een speciale App, die alleen voor leden toegankelijk is. Voor leden die geen Smartphone hebben, zal de mogelijkheid geboden worden om via internet te stemmen.

Er kan gestemd worden over resoluties, nota’s, het landelijke partijprogramma, kandidatenlijsten (Eerste en Tweede Kamer en Europees Parlement), de bestuurssamenstelling en het partijleiderschap. Ook in de politieke ledenraad van de PvdA kunnen de leden gebruik maken van hun stemrecht.

Tenslotte heeft de PvdA een verenigingsraad; daarin blijft de structuur van afgevaardigden bestaan. Dit zijn afgevaardigden van de gewesten (provinciaal bestuur), afdelingen met meer dan 500 leden en samenwerkingsverbanden van afdelingen die samen meer dan 500 leden hebben. In de Kop van Noord-Holland vormen Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel een samenwerkingsverband.

-export-www-pvda-html-wp-content-blogs.dir-120-pvda_files-cache-4096c0c8722a2a511812eb23af46704d_1416125859bg_join_form

LID WORDEN, KLIK OP DE AFBEELDING

 

Afdeling Hollands Kroon

Afdeling Hollands Kroon

De PvdA Afdeling Hollands Kroon waarin we samen met onze actieve leden klussen aanpakken. Onze overtuiging is : Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, toegankelijkheid en solidariteit zijn de ideële uitgangspunten van de sociaal democratie. Voor de PvdA Hollands Kroon staan deze uitgangspunten samen met het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Wij zetten ons in voor alle

Meer over Afdeling Hollands Kroon