Door Elbert Volkers op 27 oktober 2014

De iep een karakteristiek boom in het het Hollandslandschap

In een brief aan de Wieringerkrant begin ik met de versregel: “Een uil zat in de olmen bij het krieken van de dag.”

 

 

 

Geachte lezers,

“Een uil zat in de olmen bij het krieken van de dag”. (oud Nederlands lied)

Hoelang zal dat nog duren want een olm is een iep. De afgelopen weken zijn er honderden geruimd. De iepziekte is verantwoordelijk voor de vele iepen die dood gaan. Deze karakteristieke boom met zijn rechte, in alle richtingen gaande, takken en zijn gewelfde kroon is een sieraad voor ons landschap.

Als we nu kijken rond de zeer bekende monumentale begraafplaats op Stroe, omringt door iepen, is er aan de noordwestzijde van de begraafplaats een enorm gat geslagen in deze ring van iepen.

Tijdens de afgelopen gemeenteraad is er een voorstel gedaan door de Partij van de Arbeid, ondersteund door de fracties van Groen links, Progressief Hollands Kroon, ChristenUnie en D66 om de tekst aan te vullen van de programmabegroting 2015 met:”Gemeentelijke bomen die door ziekte of andere oorzaken zijn verwijderd worden zoveel mogelijk door herplant vervangen”. De dekking kan gevonden worden in programma 5 van de begroting. De fracties hebben het College uitgenodigd eventuele consequenties aan de Raad voor te leggen. Het is dus een kwestie van keuzes maken en het College met deze opdracht op pad te sturen om binnen de bestaande begroting herplant te realiseren.

Jammer dat de stemming van het amendement is verworpen met: 8 stemmen voor en 20 stemmen tegen. Het resultaat is dat het amendement is verworpen.

Wat een teleurstelling! Prominente Wieringers als Pim De Herder, oud Wieringer Jeffrey Leever van Senioren Hollands Kroon, Reginald Visser van het CDA, Oud Wieringer Gerrit Roos VVD, Marinus Hovius en Henk Jan Witting van Lada, hielden hun kaken stijf op elkaar en stemden tegen . Hopelijk kunt u zich de noodoproepen in de Wieringer Courant nog herinneren van Pim de Herder en Reginald Visser. Voor de verkiezingen deelden zij de zorgen met mij en vele Wieringers vanwege de vele iepen die verdwijnen uit ons landschap. Nu het er op aan komt hullen zij zich in stilzwijgen.

Een gemiste kans.

Elbert Volkers

Elbert Volkers

Elbert Volkers

Ik ben Elbert Volkers geboren in 1947. Getrouwd met Tineke Hoekstra en samen hebben we 4 kinderen. Mijn kernwaarden zijn: Betrokken: wil zichtbaar betrokken zijn bij mensen achter de dossiers Geloofwaardig: ik vraag me dagelijks af of ons en mijn handelen geloofwaardig over komt Onafhankelijk: sta open voor initiatieven uit de samenleving, voor opvattingen van

Meer over Elbert Volkers