Door op 22 december 2013

Belastingvoorstellen voor 2014

De PvdA-fractie gaat akkoord met de belastingvoorstellen van het college van B&W

 

 

 

 

Op een totaal aan uitgaven voor 2014 van ongeveer 85 miljoen euro zorgen lokale belastingen en heffingen voor 20 miljoen aan inkomsten. De rest wordt bijgepast door het Rijk in de vorm van algemene uitkering, specifieke uitkeringen en subsidies.

Ondanks een flinke bezuiniging wordt ook nog veel geld uitgegeven aan onderhoud wegen en openbare ruimte, uitkeringen en subsidies. Een inflatievolgende verhoging van de lokale lasten is daarom noodzakelijk om de uitgaven en inkomsten in evenwicht te houden. Voor de rioolheffing wordt een extra verhoging doorgevoerd om toekomstige stijgingen niet te groot te maken. De afvalstoffenheffing blijft gelijk. De onroerende zaak belasting wordt verhoogd met de zogenaamde macronorm van 2,5%. In de legestabel worden zoveel mogelijk kostendekkende tarieven gebruikt. Leges zijn verschuldigd voor bepaalde vormen van dienstverlening door de gemeente die ten gunste komen van de aanvrager.

Alles bij elkaar genomen komt de stijging van de lokale lasten uit op 2 tot 2,3%. De PvdA-fractie vindt dat aanvaardbaar