Door Sylvia Buczynski op 13 augustus 2015

De antwoorden van de wethouder over het beheer van het gemeentelijke kunstbezit

Hoe het met het kunstbezit van de gemeente gesteld is, weten we nog steeds niet. Daarom heb ik de volgende schriftelijke vragen aan het college gesteld. Hierop hebben we antwoord gehad. Na het reces zullen we als fractie bespreken hoe we hierop reageren.

 

 

Geachte fractie,
Op 17 juli 2015 heeft u schriftelijke vragen (SV 1519) gesteld over de inventarisatie van de gemeentelijke kunst. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen.

Uw vraag

Bent u met ons van mening dat de kunst ‘van de gemeente’ (vaak met gemeenschapsgeld verworven) van ons allemaal is?

Antwoord

We onderschrijven dat de kunst van Hollands Kroon zo toegankelijk mogelijk voor het publiek zou moeten zijn. Dat doen we door vanuit particuliere initiatieven kunstuitleen te stimuleren. Onze wens is bij een aantal organisaties neergelegd. Hier is positief op gereageerd. Museum Jan Lont presenteert na de zomer een plan van aanpak om de kunstuitleen te starten.

 

Uw vraag

Is men in Hollands Kroon op de hoogte van alle plaatsen waar de kunstwerken van de 4 vorige gemeenten zich bevinden, zowel in de openbare ruimten als in gebouwen en opslag?

Antwoord

De kunst bevindt zich in een ruimte in MFA De Ontmoeting, in het depot van het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont en op een aantal plaatsen in de buitenruimte.

 

Uw vraag

Heeft de gemeente Hollands Kroon een begin gemaakt met het inventariseren van de kunst?

Antwoord

De stukken die zijn verworven in het kader van de BKR in de voormalige gemeente Wieringen zijn alle geïnventariseerd en gefotografeerd.

De stukken die zijn verzameld uit de andere drie voormalige gemeenten zijn nog niet geïnventariseerd.

De inventarisatie van de buitenkunst is afgerond en alle stukken zijn in kaart gebracht en gefotografeerd.

 

Uw vraag

Heeft u/ gaat u hiervoor een commissie van deskundigen bijeenbrengen en welke samenstelling en expertise van de leden heeft u voor ogen?

Antwoord

Zie het antwoord op de eerste vraag

 

Uw vraag

Is het college van plan om de kunstwerken na inventarisatie waar nodig op te laten knappen en een nieuwe, publieke functie te geven?

Antwoord

Het uitgangspunt bij het particulier initiatief is dat men de kunst, die daarvoor geschikt is, in bruikleen krijgt en er goed voor zorgt. De opbrengsten kunnen ten goede van de exploitatie van de organisatie komen.

 

Met vriendelijke groeten,

F. Westerkamp

Wethouder Samenleving

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski