Door op 19 mei 2015

Compacte APV: nodig, gewenst?

Tijdens de raadsvergadering van 23 april is de compacte APV vastgesteld. Dit heeft zelfs landelijk stof doen opwaaien. Ik heb een verduidelijking geschreven.

 

 

 

De laatste tijd is er veel gedoe geweest over een APV met veel minder regels. Met de aandacht voor wild plassen probeerde men het voorstel nogal belachelijk te maken. Maar wat is er nu eigenlijk aan de hand?

APV staat voor Algemene Plaatselijke Verordening, vroeger heette dat zelfs Algemene Politie Verordening. Die naam zegt al wat het vroeger hoofdzakelijk was: een aanvulling op het strafrecht met allerlei lokale regels waarop straf stond als je je daar niet aan hield. Tegenwoordig is het meer een algemene beschrijving van de lokale waarden en normen, meer een handboek hoe wij hier in ons deel van het land met elkaar omgaan en wat wel en wat niet hoort tot normaal gedrag.

De APV van Hollands Kroon was een samenvoeging van de oude verordeningen van de vier oude gemeenten waaruit Hollands Kroon is ontstaan. Die samengestelde APV volgde in hoofdzaak de voorbeeld verordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de zogenaamde modelverordening. Maar daarin staan nu juist alle mogelijke gedragsregels en geboden en verboden die je op allerlei plaatsen in Nederland kunt aantreffen. Al een jaar na de fusie heeft de gemeenteraad daarom te kennen gegeven dat we een echt lokale verordening willen met zo min mogelijk overbodige regels. De regels die moeten blijven gaan over veiligheid en integriteit van lijf en goed van onze inwoners.

Het college van Burgemeester en Wethouders is met dat uitgangspunt aan de slag gegaan en heeft de raad een voorstel gedaan voor wat is gaan heten een Compacte APV. De verantwoordelijkheid onze omgangsvormen wordt daarin teruggelegd bij de inwoners. Als er dingen gebeuren die een inwoner niet bevalt, is het niet langer de bedoeling dat er als eerste naar de gemeente wordt gebeld of ge-e-maild maar dat je zelf probeert ander gedrag te bewerkstelligen. Op zich een goede gedachte in de participatie samenleving en de Doe-democratie.

Toch zijn we er niet helemaal gerust op dat dan alles ook gelijk goed gaat. Daarom heeft de gemeenteraad op 23 april een aantal regels in de APV laten staan die het college eruit wilde halen. Dat zijn onder meer het verbod op het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg die de verkeersveiligheid hinderen, het verbod om honden los te laten lopen op de weg (buiten de bebouwde kom mag dat echter wel, net als in de oude APV), het verbod om caravan en camper langer dan 7 dagen op de openbare weg te hebben (alleen binnen bebouwde kom) en het handhaven van de kapvergunning voor bomen op een vastgestelde lijst. Ook de plicht voor de hondenbezitters om de hondenpoep van hun huisdier op te ruimen is door de gemeenteraad gehandhaafd.

En ja, het verbod op wild plassen is vervallen. Overigens goed om te weten dat buiten de bebouwde kom dit verbod helemaal niet gold. Dat maakt het dus een beetje rare norm. Een meter buiten de bebouwde kom borden mocht je je behoefte in de berm doen maar een meter binnen dat bebouwde kom bord mocht het ineens niet. De norm is dat je gewoon een toilet of WC zoekt als je hoge nood hebt, dat hoeft niet opgeschreven te worden, dat weet iedereen, net zoals je bij het betreden van een ruimte de al aanwezigen groet. Dat staat ook niet in de APV.

Kortom, een behoorlijke vereenvoudiging van allerlei regels die wel degelijk gewenst was en is.