Door Paul Medema op 15 oktober 2013

College kiest voor sterfhuisconstructie

Ik ben teleurgesteld over de woonvisie die de gemeente Hollands Kroon heeft gepresenteerd. Hieronder zal ik uiteenzetten waarom.

 

 

 

 

Het college heeft de woonvisie van de gemeente Hollands Kroon gepresenteerd. Hierin staan belangrijke zaken over hoe we toekomstige woningbouw willen inrichten, hoe we omgaan met nieuwe initiatieven en hoe we de bestaande bouw blijven ondersteunen.

Ik vind het jammer dat alleen de problemen worden geschetst in het stuk en niet gezocht wordt naar oplossingen. Er wordt vooral gedacht in problemen in plaats van oplossingen. Maar het meest steekt mij nog wel dat het college de jongeren niet probeert te binden aan Hollands Kroon.

Het college stelt dat de put van de woningmarktcrisis nog lang niet voorbij is, de prijzen van de huizen zullen nog lang dalen en de verkoop van woningen zal ook nog niet herstellen. Maar nu presenteerde de NVM op 11 oktober nieuwe cijfers. Die cijfers laten zien dat de huizenprijzen in de Kop van Noord-Holland, dus ook Hollands Kroon, het sterkst STIJGEN van Nederland. Ook het aantal woningverkopen is fors gestegen. Deze cijfers komen dus helemaal niet overeen met de werkelijkheid van de woonvisie. Vanwaar die somberheid? Er liggen juist heel veel kansen en mogelijkheden om te laten zien dat het in Hollands Kroon fijn en prettig wonen is.

Is de crisis dan helemaal voorbij in de woningmarkt? Nee, ik denk het niet en daarom pleit ik voor startersleningen. Zij geven starters de kans om te ‘groeien’ in de woning. Startersleningen zijn de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij, na drie jaar komt er een toets. Ben je in staat om de rente en aflossing financieel te dragen of niet? Zo nee, dan krijg je nog een paar jaar uitstel. De starterslening is bedoeld als vliegwiel van de woningmarkt, want als een starter een huis koopt, kan de verkoper weer een ander huis kopen en zo komt de bal aan het rollen. Kost de starterslening de gemeente geld? Ja, de starterslening kost geld, maar de kosten vallen reuze mee. Als eerste betaalt de gemeente 0,5% beheerskosten over het totale potje aan beschikbare leningen aan de uitvoeringsorganisatie van de starterslening, namelijk de SVN. Daarnaast draait de gemeente op voor de kosten van de eerste 3 jaar geen rentebetalingen. De kosten worden gedeeld tussen het Rijk en de gemeente, als de pot met geld van het rijk nog niet op is. De kosten voor de gemeente, als we een totale leningpot van €500.000 hebben, zijn ongeveer €5.000 per jaar. Zijn er risico’s?  Nee, de risico’s zijn haast nihil, omdat de starterslening valt onder de NationaleHypotheekGarantie. Uit onderzoek is gebleken dat de startersleningen het meest effectieve middel is om de woningmarkt uit het slop te trekken. Ook kan de situatie zich voordoen dat onze jongeren naar andere gemeenten trekken, die wel beleid voeren voor starters. Ik denk bijvoorbeeld aan Schagen, die dit erg aantrekkelijk maakt.

Het argument van het college om het niet te doen, is dat het geen doelgroepenbeleid wil voeren, maar zonder maatregelen is er inderdaad geen doelgroep meer te bekennen.

Het college staat voor de keus: investeren in jongeren en deze aan ons binden of de ontgroening versnellen en een vergrijsd gebied achterlaten.

Ik ben blij dat in ons concept visiedocument voor Hollands Kroon er wel maatregelen worden genomen om te komen voor een oplossing voor de problemen op de woningmarkt. Onder meer het versterken van de positie van starters staat daarin. Ik zal de fractie daar ook op wijzen op de openbare fractievergadering als de woonvisie wordt besproken.

Paul Medema

Paul Medema

Een samenleving waarin iedereen dezelfde kansen krijgt en wat kan maken van zijn leven, dat is waar ik voor strijd! Ik ben lid geworden van de Partij van de Arbeid omdat het niet uit mag maken waar je geboren bent. Daarnaast is een zuinige overheid van belang die het geld niet over de balk smijt

Meer over Paul Medema