Door Paul Medema op 31 januari 2016

Canvasactie in Nieuwe Niedorp

Op zaterdag hebben we een canvasactie gehouden in Nieuwe Niedorp. Hierbij een verslag van deze actie. We kunnen dan niet alle bewoners spreken. Dus we hebben onze gegevens gebaseerd op de gesprekken die we met een aantal bewoners van Nieuwe Niedorp hebben gevoerd.

 

Meeste inwoners Nieuwe Niedorp zijn voor kleinschalige opvang asielzoekers

Op zaterdag 30 januari is de Partij van de Arbeid Hollands Kroon langs de deuren geweest in de straten rondom de Aldi in Nieuwe Niedorp. Met een harde wind en af en toe een bui ging een groep vrijwilligers langs de deuren. Ze stelden aan de bewoners vragen hoe het dorp hun bevalt, wat er beter kan en stelden ook de vraag hoe zij aankijken tegen het opvangen van asielzoekers in Nieuwe Niedorp. Tweede Kamerlid Marit Maij hielp PvdA Hollands Kroon mee om vragen over de landelijke items te beantwoorden.

De bewoners reageerden positief dat de PvdA langs kwam om te vragen wat er speelde in hun dorp en wat er verbeterd kan worden.

‘De meeste bewoners van Nieuwe Niedorp vinden hun omgeving levendig en gezellig maar ook rustig genoeg. De bewoners lopen niet de deur bij elkaar plat, maar weten elkaar wel te vinden als dat nodig is. De scholen zijn daarnaast dichtbij en ook is er een winkelcentrum in de buurt’.

‘De veiligheid vinden de bewoners wel een zorg, zeker na de laatste inbraakgolf. Daarnaast ervaren de bewoners overlast door de rotzooi die op straat ligt en niet wordt opgeruimd. De bewoners van vooral de Dorpsstraat vinden de stoep aan de Dorpsstraat niet prettig door de vele kuilen en hobbels’.

Het actuele thema over de opvang van asielzoekers kwam ook ter sprake. De meeste bewoners van Nieuwe Niedorp zijn niet tegen de opvang van asielzoekers en ook niet in hun dorp, mits dit maar kleinschalig wordt georganiseerd en er aandacht is voor de omgeving. ’Dit komt overeen met datgene wat er tijdens de gemeenteraadsvergadering is gezegd, namelijk doe het kleinschalig. De bewoners gaven ook aan om te kijken naar leegstaande gebouwen zoals scholen en te kijken of daar opvang mogelijk is’.

Paul Medema

Paul Medema

Paul Medema

Een samenleving waarin iedereen dezelfde kansen krijgt en wat kan maken van zijn leven, dat is waar ik voor strijd! Ik ben lid geworden van de Partij van de Arbeid omdat het niet uit mag maken waar je geboren bent. Daarnaast is een zuinige overheid van belang die het geld niet over de balk smijt

Meer over Paul Medema