Door Sylvia Buczynski op 3 februari 2017

Bruggen bouwen

In december mocht ik het stokje van Fijko van der Laan overnemen en 31 januari was mijn eerste raadsvergadering als fractievoorzitter. De agenda was kort, met als enige bespreekpunt de vervanging van de Kerkwegbrug in Anna Paulowna en de Westfriesesluisbrug in Middenmeer (op de rand van Kolhorn). Beide voorheen beweegbare bruggen zijn tijdelijk ‘vast’.

 

 

 

Het werd spannender dan ik gedacht had. De keuze van het college voor beweegbare bruggen, ondanks de hogere kosten – wordt door onze fractie gesteund, maar daarin bleken wij nogal af te wijken.

 

 

In de raad hebben we verschillende keren uitgesproken hoe belangrijk we het vinden om een zo optimaal mogelijk vaarnetwerk in onze gemeente in stand te houden dan wel uit te breiden. Dat hebben we ook vastgelegd in onze pas kortgeleden vastgestelde omgevingsvisie.

 

 

We hebben regelmatig aangehaald hoe jammer het is dat in het verleden in enkele waterwegen de doorvaart onmogelijk is gemaakt door te lage bruggen, sluizen en dammen. Dat is gebeurd in een tijd toen men nog niet kon of wilde voorzien hoe de pleziervaart zou toenemen of men heeft het economische belang van toerisme niet goed ingeschat. Het een hangt nu eenmaal samen met het ander.

Op pagina 39 van de provinciale visie op waterrecreatie in Noord-Holland staat: ‘Met elkaar de afspraak maken om de bestaande vaarverbindingen in Noord-Holland Noord te behouden, om zo de kwetsbaarheid van het gebied weg te nemen en de aantrekkelijkheid van de regio als vaargebied te behouden’.

En: ‘Waar mogelijk en interessant historische vaarverbindingen herstellen (in goede samenwerking tussen verschillende overheden)’.

In de discussie bleken sommige partijen hier ineens enorm van af te wijken. Of de meerkosten voor beweegbare bruggen wel verantwoord zijn? De bruggen zijn al in onze begroting opgenomen. De standpunten die naar voren kwamen verbaasden me. Vooral veel twijfel over de zin van een beweegbare Westfriesesluisbrug. Een vaste brug is weliswaar goedkoper, maar zou betekenen dat de versterking van de sluis – door de Provincie – zinloos en verspilling van geld geweest is. Aan deze versterking (zodat grotere, hogere schepen door de sluis kunnen) hangt een afspraak met de gemeente om de brug te vervangen door een beweegbare. Dat is namelijk een voorwaarde om grotere schepen door te kunnen laten. Toont onze gemeente zich een betrouwbare partner?

Wat de PvdA betreft sluit het voorstel van het college aan bij de ambitie om onze vaarwegen beter te benutten en in te zetten voor waterrecreatie. Wellicht zijn we in de toekomst in de gelukkige omstandigheid dat we zelfs een paar andere knelpunten weg kunnen nemen.

Vaste bruggen staan haaks op deze ambitie en sluiten letterlijk de pas af.

Uiteindelijk besloot de meerderheid om het voorstel te splitsen en werd alleen gekozen voor een beweegbare Kerkwegbrug. Omdat men nog wat vragen had wordt over de toekomst van de Westfriesesluisbrug in de raadsvergadering van februari beslist.

Sylvia Buczynski

 

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski