26 februari 2014

Brief aan de bewoners van Slootdorp

We hebben aan de bewoners van Slootdorp een brief laten bezorgen. Omdat er mensen zijn die deze brief niet hebben ontvangen, doordat ze een Nee/Nee sticker op hun brievenbus hebben, of in het buitengebied  wonen, kunt u deze brief lezen als u op lees verder klikt.

 

 

 

Geachte inwoners van Slootdorp,

U ontvangt dit schrijven naar aanleiding van een brief met vragen over de brede school die wij (raadsleden PvdA) een aantal dagen geleden ontvingen van enkelen van u.

Enige weken geleden heeft de heer Barry van Minnen in een gesprek met wethouder Jan Steven van uitgelegd dat locatie De Zaaier de slechtste plek in Slootdorp is om de nieuwe school te bouwen. De wethouder heeft geantwoord dat als het aan hem lag locatie De Belboei nr. 1 was, locatie De Regenboog nr. 2 en locatie De Zaaier nr. 3. Op de vraag of de wethouder bereid was om de locatie De Zaaier te schrappen heeft hij geantwoord:

“Ik zou willen dat ik het kon, maar ik kan het niet omdat:

De locatie De Belboei buiten de rode contouren ligt. Dit betekent dat de provincie toestemming moet geven. Op verschillende andere plekken hebben we ervaren dat de provincie erg moeilijk doet en dat je soms jaren bezig bent zonder succes. Ik ga proberen toestemming te krijgen, maar of het lukt, is niet zeker.

De locatie De Regenboog € 204.500,- duurder is. Zolang de raad dit niet beschikbaar stelt, kan ik deze locatie niet als alternatief kiezen.

Kortom, zonder toestemming van de provincie voor de locatie De Belboei of zonder geld van de raad voor de locatie De Regenboog kan ik niet beloven dat de school niet op locatie De Zaaier komt. Ik doe mijn best, maar ik ga geen dingen beloven die ik niet waar kan maken. Geen nieuwe school bouwen is geen optie. Het zou betekenen dat de kinderen in Slootdorp nu en in de komende jaren naar bouwkundig te slechte scholen gaan.”

Enige weken later heeft de wethouder dit in de gemeenteraad nog eens duidelijk proberen te maken. De fractie van de PvdA diende een motie in met het voorstel om alvast € 204.500,- beschikbaar te stellen voor het geval er geen toestemming zou komen van de provincie. Dan kunnen we naar locatie De Regenboog en dan kan hier en nu een streep door de locatie De Zaaier. Maar er gebeurde  iets geks: behalve de fractie van de PvdA vond niemand het nodig om de locatie De Zaaier af te voeren door alvast € 204.500,- beschikbaar te stellen, voor het geval de provincie geen toestemming zou geven.

Met als gevolg dat u nog steeds in onzekerheid verkeert. De PvdA wil, net als de wethouder, geen nieuwe school op locatie De Zaaier!

Zaterdag 1 maart a.s. om 10.00 uur nodigen wij u uit in Gasterij 64 om o.l.v. Rutger Jan Bredewold al uw vragen met betrekking tot de brede school rechtstreeks aan wethouder Jan Steven van Dijk te stellen. Zodat duidelijk wordt hoe de vork in de steel zit. Wat de PvdA betreft: geen woorden maar daden (geld) en geen school op de locatie De Zaaier.

Hopelijk tot 1 maart om 10.00 uur!

Fijko van der Laan, Sylvia Buczynski, Elbert Volkers en Henk Fortuin.