Door Bertus Spaansen op 5 november 2014

Breedband in Hollands Kroon

In de Niedorper van 24 oktober heeft iemand zich afgevraagd of de subsidie van € 250000 van de provincie wel terecht is. Ik heb hier een reactie op geschreven.

 

 

 

Inderdaad zou je veel goeds kunnen doen met € 250.000.   Maar de opsomming die hij maakt is wat betreft de meeste punten niet de taak van de provincie maar van de gemeente.

De suggestie dat € 250.000 provinciale subsidie aan een eventueel glasvezelnet , een overbodigheid is, deel ik niet.

Veel mensen voeren al jarenlang gesprekken met diverse dienstenaanbieders om voor hun gebied een redelijke internetsnelheid mogelijk te maken. Tot nu toe wil geen enkele partij hiervoor zorgen omdat de investeringen te hoog zijn en de terugverdientijd te lang is.

Nu de Coöperatie Breedband Hollands Kroon wordt opgericht, wordt voor iedereen in onze gemeente een goede internetverbinding mogelijk.

Natuurlijk profiteren de mensen in de buitengebieden er als eerste van, maar over een jaar of tien zullen de mensen in de dorpen ook blij zijn dat ze een glasvezelaansluiting hebben. Immers, dan zijn de huidige kabels van de aanbieders niet meer toereikend om alle gewenste signalen door te geven.

Als nu de helft van alle aansluitingen zich aanmelden voor glasvezel , dan kan eind 2017 iedereen in onze gemeente gebruik maken van een snelle internet verbinding.

Kijk ook op de website www.breedbandhk.nl en meld je aan.

Bertus Spaansen, Moerbeek

Bertus Spaansen

Bertus Spaansen

In 2009 kwam ik voor een half jaar in de gemeenteraad van Niedorp. Doordat ik op de kandidatenlijst van de verkiezing van 2006 stond, moest ik een aftredend raadslid opvolgen. Hierdoor is mijn interesse in de gemeentelijke politiek toegenomen. Sinds die tijd ben ik de fractie en gemeenteraadsvergadering gaan volgen. Op dit moment zit ik

Meer over Bertus Spaansen