Door Sylvia Buczynski op 25 november 2015

Bouwvergunning windturbine nabij Nieuwe Niedorp.

Ik heb schriftelijke vragen gesteld over de bouwvergunning voor een windturbine nabij Nieuwe Niedorp. Het antwoord is terug te vinden door op de link onder dit artikel te klikken.

 

 

 

 

Geachte leden van het college,

 Tijdens de dorpsbijeenkomst op 18 november in Nieuwe Niedorp spraken enkele inwoners hun ongenoegen uit over de voorgenomen bouw van een windturbine in hun omgeving. Een turbine waarvoor in 2001 vergunning is afgegeven (in 2008 aangepast). In de 13 jaar tussen de verstrekking van de vergunning en heden is in Nieuwe Niedorp een nieuwe woonwijk in de nabijheid van deze locatie verrezen.

De PvdA kan zich goed voorstellen dat (nieuwe) bewoners onaangenaam verrast zijn dat een bouwvergunning na 13 jaar ‘slapend’ te zijn gehouden uit de hoge hoed getoverd kan worden. Daarom heeft de PvdA de volgende vragen:

  1. Is naar de nieuwe bewoners in deze wijk tijdig gecommuniceerd dat er mogelijk een turbine gebouwd zou worden?
  2. Mag je van mensen verwachten dat ze na 13 jaar nog op de hoogte zijn van vergunningen die op de plank liggen?
  3. Bent u met ons van mening dat 13 jaar een erg lange periode is, waarin inzichten en omstandigheden sterk kunnen wijzigen?
  4. Is het mogelijk (bent u daartoe bereid) – gezien de gewijzigde omstandigheden – een heroverweging te maken, waarbij inwoners alsnog de kans krijgen om een zienswijze in te dienen?
  5. In de Begroting 2016, bladzijde 66 lezen we: Plan van aanpak maken om afscheid te nemen van bestaande plannen die niet uitgevoerd (moeten) worden. Waarom doen we dat wel bij woningbouwplannen en rechten (verleende vergunningen) voor woningbouw maar niet voor andere plannen?
  6. Wat vindt u een redelijke termijn voor realisatie van dergelijke plannen? (Wabo? 3 jaar?)
  7. Komt u met een voorstel?
  8. Liggen er meer van dergelijke ‘langslapende’ vergunningen?
  9. Zo ja, kunt u een gemakkelijk door iedereen te raadplegen overzicht van dergelijke verleende vergunningen maken?

Met vriendelijke groet,                                                                                                         

Sylvia Buczynski,

Fractie PvdA

Klik hier voor het antwoord.

 

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski