25 mei 2016

Bouw extra voor alle groepen

Albert de Vries 2de kamerlid PvdA Fractie

Iedereen heeft recht op een betaalbare woning. Er is schaarste, de wachtlijsten zijn te lang en de markt lost het probleem niet op. De Partij van de Arbeid wil dat er snel extra tijdelijke woningen worden gebouwd om de ergste woningnood op te lossen voor álle groepen.

 

 

Voor starterscf6ead111060dfa1f08f805873b9a401_normal en studenten, en voor andere mensen die met spoed woonruimte zoeken, bijvoorbeeld na een echtscheiding of ontslag, of omdat zij al jaren op de wachtlijst staan.

Vandaag is er een motie van mij aangenomen die regelt dat gemeenten hiervoor gronden beschikbaar moeten stellen.

Wat ons betreft gaat het kabinet nu met gemeenten, bouwbedrijven en corporaties aan de slag om voor mensen overal in het land ‘prefab’ woningen te creëren in verschillende varianten. Voor zogenoemde statushouders is het gelukt en we verwachten dat het kabinet met hetzelfde urgentiegevoel aan de slag gaat voor alle woningzoekenden. Als er genoeg wordt gebouwd, hoeft er geen sprake te zijn van verdringing. Dan is er voor iedereen een betaalbaar huis beschikbaar.

De PvdA wil dat er zo snel als het kan duizenden woningen worden gecreëerd, die 15 jaar meekunnen. Overal in het land, in kleinschalige concentraties, naar behoefte van de woningzoekende. Met mijn motie krijgen gemeenten een zogeheten indicatieve taakstelling om gronden beschikbaar te stellen tegen een lager tarief voor het realiseren van extra tijdelijke woningen. Corporaties financieren de bouw en verdienen de kosten in 15 jaar terug. Het Rijk staat zoals altijd garant. Daarmee hebben we een belangrijk obstakel weggenomen.

De komende jaren zal de behoefte naar duurzame, permanente woningen in Nederland blijven toenemen. Over 15 jaar moeten er 700.000 extra permanente huizen zijn bijgebouwd, in alle sectoren. De PvdA spoort het kabinet aan om, nu de meest urgente nood kan worden opgelost, de blik vooruit te werpen en de komende 15 jaar te benutten met de bouw van duurzame, energiezuinige woningen voor de toekomst. In alle segmenten, maar met extra focus op huurwoningen net boven de sociale huurgrens (tussen de 700 en 900 euro). Hiermee creëren we betaalbare alternatieven voor mensen die nu eigenlijk te veel verdienen voor sociale huur en brengen we de doorstroming op gang. Iedereen moet toegang hebben tot een betaalbare woning, nu én in de toekomst.

Albert de Vries

Bron www.pvda.nl

Klik hier voor informatie over Albert de Vries.

Klik hier voor een vervolgartikel van Albert de Vries