Bibliotheek voorzieningen

Door Paul Medema op 25 februari 2018

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 februari heb ik het woord gevoerd over het raadsvoorstel incidentele bijdrage bibliotheekwerk.

Hieronder vindt u mijn spreektekst.

 


De Partij van de Arbeid vindt het van groot belang dat iedereen in Hollands Kroon in staat moet zijn om te kunnen leren en te blijven lezen zowel op school als in de vrije tijd. De Partij van de Arbeid vraagt zich af of dat met de huidige bibliotheekvoorziening in Hollands Kroon nog wel mogelijk is. Daarom heeft raadslid Paul Medema aan het college gevraagd om terug te komen naar de gemeenteraad met daarin de centrale vraag: hoe zij de toekomst zien van de bibliotheekvoorziening in Hollands Kroon. Dit omdat de huidige bibliotheekvoorziening een structureel tekort laat zien en de beide jeugdbussen nu worden afgeschaft. Er moet een alternatief komen zodat op alle scholen in Hollands Kroon er gelezen kan worden. De PvdA ziet een alternatief in het aanbieden van een module bij de diverse scholen in Hollands Kroon zodat ieder kind in Hollands Kroon zeker is van een goede leesbasis. De PvdA gaat dit alternatief samen met Lada oppakken.

Het uitgangspunt van de Partij van de Arbeid is duidelijk: Iedereen moet kunnen leren en blijven lezen in Hollands Kroon, ongeacht de grote van de portemonnee.

Namens de PvdA Fractie

Paul Medema

Klik hier voor de raadsagenda. Onder agendapunt 7 vindt u het bedoelde raadsvoorstel.

Paul Medema

Paul Medema

Een samenleving waarin iedereen dezelfde kansen krijgt en wat kan maken van zijn leven, dat is waar ik voor strijd! Ik ben lid geworden van de Partij van de Arbeid omdat het niet uit mag maken waar je geboren bent. Daarnaast is een zuinige overheid van belang die het geld niet over de balk smijt

Meer over Paul Medema