Bespreking van de omgevingsvisie in de gemeenteraad.