Door Paul Medema op 31 januari 2016

Beheerste raadsvergadering opvang asielzoekers

Donderdag 28 januari ben ik naar de raadsvergadering geweest met als hoofdonderwerp de mogelijke opvang van asielzoekers in Hollands Kroon. Hier heb ik een verslag van gemaakt. De raadsvergadering was erg rustig en vredig verlopen met respect voor elkaars mening.

 

Nou ben ik al naar veel raadsvergaderingen geweest van Hollands Kroon en al vaker stonden er zeer levendige onderwerpen op de agenda. Ik denk hieraan aan de mogelijke komst van een Transformatorstation, volgens mij 3 maal op de agenda, de komst van een motorcrossterrein, het stopzetten van de subsidie aan de peuterspeelzalen en de uitwerking van het accommodatiebeleid oftewel de sluiting van zwembaden. Ook toen zat de raadszaal vol en was er veel belangstelling, alleen deze keer was anders. Dit begon al met het feit dat je je van te voren moest aanmelden en dat de beveiliging klaar stond om je te begeleiden om binnen te komen; de raadsleden kwamen via een aparte ingang naar binnen. De raadsvergadering vond daarnaast ook niet plaats in de raadzaal, maar in het atrium op de begane grond. Als laatste hadden de fracties in de gemeenteraad bijna allemaal hun standpunt en inbreng al naar buiten gebracht, hierdoor werd hun inbreng eigenlijk een herhaling van zetten.

Er was veel belangstelling, maar het maximum aantal van 200 bezoekers is lang niet gehaald. Er waren 10 insprekers die hun mening wilden delen met de gemeenteraad. De insprekers waren in grofweg 2 richtingen in te delen. De eerste richting was dat de opvang van asielzoekers in Hollands Kroon een goede zaak is die past in de traditie van Nederland. De burgemeester kreeg een pluim dat het een stoere burgemeester is, zoals staatssecretaris Dijkhof heeft gevraagd. De opvang moet volgens deze groep wel kleinschalig gebeuren.

De tweede richting was dat de gemeente geen asielzoekers moet opvangen omdat ze zorgen voor een ‘verkrachtingsgolf’ in Europa en dat het volk niks is gevraagd. Deze groep riep op tot een referendum in Hollands Kroon waarbij de inwoners kunnen aangeven of ze voor of tegen de opvang van asielzoekers zijn. Daarnaast werd door deze groep ook gesproken over de mogelijke kosten die de opvang met zich meebrengt en dat de ‘gewone’ inwoners deze kosten mogen opvangen. Het woord verkrachtingsgolf zorgde trouwens wel voor zeer gefronste wenkbrauwen bij veel aanwezigen en ook bij mij, hier wordt een groep over één kam geschoren en worden feiten volledig uit zijn verband gerukt.

De inbreng van de raadsfracties was dus een herhaling van zetten. De Senioren willen eerst draagvlak onder de bevolking en lopen weg van hun verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger. Lada deelt de zorg van de insprekers dat grootschalige opvang niet past in Hollands Kroon en wil kleinschalige opvang en de VVD wil kiezen tussen of opvang van asielzoekers of het extra huisvesten van vergunninghouders en heeft een voorkeur voor het extra huisvesten van vergunninghouders.

Het CDA, PvdA en Christen Unie waren voor het collegevoorstel en hamerden wel op een goede communicatie met de omgeving na dit besluit en ook op inspraak hierover organiseren.

Na een korte schorsing kwam het college aan het woord, een vrij lange schorsing en dat terwijl de standpunten van de fracties al anderhalve week van te voren bekend waren gemaakt. Het huidige voorstel kon niet rekenen op voldoende draagvlak en daarom is het ook onbegrijpelijk dat het college niet eerder met een aangepast voorstel kwam voor kleinschalige opvang dat wel kan rekenen op voldoende draagvlak binnen de raad. De voorzitter van de raad, de burgemeester, was tegelijkertijd ook portefeuillehouder. Dit vind ik een uiterst kwalijke zaak, omdat je op hetzelfde moment in dienst bent van de raad en tegelijk van het college, dat is niet zoals het hoort.

Na lang beraad kwam het college ook tot de conclusie dat dit voorstel niet kon rekenen op voldoende steun en dat ze terugkomen met een nieuw voorstel met als hoofddoel kleinschalige opvang. Zo ging deze vergadering als een nachtkaars uit en krijgen we in februari hetzelfde ritueel waarschijnlijk. Dit kon het college voorkomen door eerder te luisteren naar de fracties en te komen met een nieuw voorstel dat wel direct kon rekenen op voldoende draagvlak.

Paul Medema

Paul Medema

Paul Medema

Een samenleving waarin iedereen dezelfde kansen krijgt en wat kan maken van zijn leven, dat is waar ik voor strijd! Ik ben lid geworden van de Partij van de Arbeid omdat het niet uit mag maken waar je geboren bent. Daarnaast is een zuinige overheid van belang die het geld niet over de balk smijt

Meer over Paul Medema