Door Elbert Volkers op 4 maart 2017

Armoedebestrijding onder kinderen

Ik heb aan het college schriftelijke vragen gesteld over het armoede beleid voor kinderen in de gemeente Hollands Kroon.

 

 

 

 

Geachte leden van het college,

Op 11 november 2016 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de VNG over de aanpak van armoedebestrijding onder kinderen. Vijf fondsen waren daarbij aanwezig: Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds, het fonds Kinderhulp, het Jeugdcultuurfonds en de Stichting Jarige Job.

Onze gemeente Hollands Kroon en de genoemde organisaties waarmee de afspraken zijn gemaakt onderschrijven dat kinderen in Nederland ten volle mee moeten kunnen doen, ook kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. In 2014 waren dat er ruim 400.000. Om er voor te zorgen dat ook kinderen uit een gezin met een laag inkomen kansrijk kunnen opgroeien, heeft het kabinet vanaf 2017 structureel 85 miljoen extra per jaar beschikbaar gesteld.

In onze raadsvergadering heeft het college toegezegd een aanvraag in te zullen dienen en dat de gemeente in samenwerking met de genoemde organisaties zorg wil dragen voor voorzieningen in natura, zodat ook in Hollands Kroon alle kinderen kunnen meedoen op school, aan sport, aan cultuur en sociale activiteiten.

  1. Wat is het resultaat van uw aanvraag?
  2. Welke middelen en instrumenten heeft u ingezet?
  3. Wat zijn de behaalde resultaten?

 Toelichting

Wij vinden het van groot belang dat alle kinderen kansrijk kunnen opgroeien. Samen spannen wij ons in om alle kinderen voor wie dit niet vanzelfsprekend is via de lokale infrastructuur te bereiken en te ondersteunen met voorzieningen. Onze gemeente heeft de regie in het armoede- en schuldenbeleid en heeft daarbij aandacht voor de positie van de kinderen.

De fractie van de PvdA wil inzicht krijgen over hoe en wat er al door de wethouder gedaan is.

Met vriendelijke groet,                                                                                                         

Elbert Volkers, namens fractie PvdA

Elbert Volkers

Elbert Volkers

Ik ben Elbert Volkers geboren in 1947. Getrouwd met Tineke Hoekstra en samen hebben we 4 kinderen. Mijn kernwaarden zijn: Betrokken: wil zichtbaar betrokken zijn bij mensen achter de dossiers Geloofwaardig: ik vraag me dagelijks af of ons en mijn handelen geloofwaardig over komt Onafhankelijk: sta open voor initiatieven uit de samenleving, voor opvattingen van

Meer over Elbert Volkers