Door Sylvia Buczynski op 15 juni 2017

Antwoorden vragen over aanpassing van de bushaltes.

We hebben antwoord gekregen van het college over de vragen die we hebben gesteld over de aanpassingen van de bushaltes.

 

 

 

 

Geachte PVDA fractie,

U heeft onlangs vragen gesteld over de toegankelijkheid van bushaltes in Hollands Kroon. De vragen beantwoord ik hier onder graag:

Vragen

“Nadat in de commissie mobiliteit in Prov. Staten bekend werd dat rolstoelgebruikers in Hollands Kroon niet goed gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer (en de buurtbus) omdat diverse bushaltes niet verhoogd zijn, heeft gedeputeerde Post toegezegd gemeenten op te roepen dit in orde te maken en te kijken of hiervoor een subsidie mogelijk is”

  1. Bent u op de hoogte van de belemmering voor rolstoelers m.b.t. gebruikmaking van bushaltes?
  2. Bent u op de hoogte van de toezeggingen van de gedeputeerde Post?
  3. Gaat de gemeente Hollands Kroon de haltes aanpassen, ook wanneer daar geen subsidie voor beschikbaar is?
  4. Binnen welke termijn denkt u dit te kunnen realiseren?
  5. Zijn er verbeteringen mogelijk voor gebruik van de buurtbus?

Antwoorden

  1. Ja.
  2. Ja.
  3. De huidige werkwijze is dat haltes worden aangepast bij groot wegonderhoud of reconstructies. We kijken daarbij of de kosten opwegen tegen het gebruik van de halte en of het technisch en ruimtelijk mogelijk is. Met name in het buitengebied zijn er haltes waarvoor het niet realistisch is deze aan te passen.  Het huidige budget voor beheer en onderhoud geeft geen ruimte om op dit moment haltes los van groot wegonderhoud aan te passen. Een nieuwe subsidie regeling kan er voor zorgen dat deze ruimte er wel komt.
  4. Vanuit de huidige werkwijze is hier geen exacte termijn voor te geven. Het is zeker nog een proces van jaren, maar een subsidie regeling kan dit versnellen.
  5. Bij ons zijn geen problemen bekend met de buurtbus. Het aanpassen van de haltes is een verantwoordelijkheid van provincie/gemeente het aanpassen van de buurtbus zelf is een verantwoordelijkheid van de buurtbusvereniging, Connexxion en de provincie.

Ik ga ervan uit u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijk groet,

Jeffrey Koops

Medewerker verkeer en vervoer

Afdeling: Openbare ruimte

Gemeente Hollands Kroon

Postadres:          Postbus 8, 1761 VM Anna Paulowna

Telefoon:            (088)  32 15 845

 

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski