Door Sylvia Buczynski op 8 februari 2014

Antwoord op vragen van dorpsraad Nieuwe Niedorp

Ik heb namens de PvdA fractie een reactie geschreven op de vragen die de dorpsraad van Nieuwe Niedorp aan ons stuurde.

 

 

 

 

De verkiezingen komen er aan en dat betekent dat er debatten en bijeenkomsten georganiseerd worden waar de politieke partijen van onze gemeente zich kunnen profileren. Een aantal dorpsraden heeft ons  uitgenodigd voor een speciale avond. Daar ga ik uiteraard graag op in, ik hopen op goede debatten en grote belangstelling.

De dorpsraad van Nieuwe Niedorp heeft alle partijen een vragenlijst gestuurd, met het verzoek om antwoorden te geven. De antwoorden wil de dorpsraad naast elkaar zetten en publiceren op de website. In eerste instantie dacht ik ‘o, leuk, even kijken wat de vragen zijn en welke antwoorden de PvdA daarop heeft’, maar al gauw bedacht ik dat je deze vragen, ongeacht van welke partij je bent, zo kunt beantwoorden dat je zo gunstig als het maar kan overkomt. De kiezers in Niedorp paaien?

Daarom heb ik namens onze fractie het volgende antwoord gestuurd:

De PvdA is altijd een warm voorstander geweest van dorpsraden, wanneer daar bij de inwoners van een bepaalde kern (of wijk) behoefte aan bestaat.

Sommige dorpsraden zijn zeer actief – zoals bijvoorbeeld Nieuwe en Oude Niedorp, ‘t Veld, Kreileroord, Lutjewinkel, Moerbeek/Haringhuizen) en laten veel van zich horen, maar er zijn er ook een aantal opgeheven wegens gebrek aan belangstelling, wat we betreuren.

Juist de PvdA heeft er in deze raadsperiode enorm voor geknokt dat de bestaande dorpsraden ook enig budget krijgen om te kunnen functioneren.

Het is wat ons betreft niet de bedoeling dat dorpsraden politiek bedrijven. De PvdA vindt het ongewenst als er een soort deel-gemeenteraadjes ontstaan. De legitimatie (wie vertegenwoordigen de dorpsraden?) is een lastig punt.

Door de opzet van uw vragenlijst begeeft u zich op het ‘politieke’ pad: een soort kieswijzer/stemadvies. En dat is nu juist NIET de bedoeling van een dorpsraad.

Onderwerpen voor beleid worden bekeken in een groter verband dan een wijk, straat of dorp en met de wetenschap van alle andere dingen die zich in de gemeente afspelen. En dat is niet anders dan het in de ‘oude’ gemeenten was, waar we ook in een groter verband, met meerdere kernen, opereerden.

(NB. Afspraken die nog in de voormalige gemeente Niedorp gemaakt zijn, zullen volgens afspraak gerespecteerd moeten worden.)

Wij zullen uw vragen dus niet beantwoorden (wat overigens niet betekent dat we er geen mening over hebben). Het is nogal gemakkelijk om de voor u meest gewenste antwoorden te geven en zo in het gevlei te komen.

De PvdA is niet een partij van valse hoop en beloften, maar realistisch.

Met een wensenlijstje bent u altijd van harte welkom, daar kunnen we over in gesprek gaan om te kijken wat we daar als PvdA in kunnen betekenen. Wanneer wij vragen hebben over een bepaald onderwerp, zoeken we zelf contact. De dorpsraad als ‘ogen en oren’, die als de ‘kenner’ van een gemeenschap weet wat er leeft en daarover met ons communiceert. Zo hoort het.

 

Namens PvdA, Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski