Door Fractie op 15 februari 2015

Agenda fractievergadering 18 februari 2015

Hierbij nodigen wij jullie uit voor het openbare fractievergaderin,die plaats vindt op woensdag 18 februari om 20.00 uur in gemeentehuis De Ontmoeting te Anna Paulowna.

 

 

 

Klein probleem is de te bespreken agenda voor de raadsvergadering. Die wordt komende dinsdag in het presidium in concept vastgesteld. De onderliggende stukken worden ook pas na het presidium gepubliceerd. Het voorstel aan het presidium is om in de raad van 5 maart oordeelvormend te behandelen de nota activeren en afschrijven, verplaatsen zweefvliegveld Slootdorp tbv Windpark Wieringermeer, coördinatieregeling voor woningbouwplan voormalige Mariaschool te ’t Veld, reparatie bestemmingsplannen bijgebouwenregeling, wijziging GR Noorderkwartier ivm participatiewet en locatiekeuze scholenbouw Slootdorp. Vooral het laatste onderwerp zou wel eens op publieke belangstelling kunnen rekenen. Daarna is er nog besluitvormend aan de orde het delegatiebesluit Wabo en Wro met de daarbij ingediende amendementen. Dat is dan weer politiek interessant hoe de coalitie bij elkaar blijft of juist niet.

Agenda fractievergadering 21 januari 2015:

  1. Opening/mededelingen
  2. Inspreken Ingekomen post/stukken
  3. Raadsvergadering 5 maart.
  4. Politieke agenda/uitnodigingen
  5. Actuele zaken
  6. Mededelingen van het bestuur
  7. Rondvraag/wvttk
  8. Sluiting
Fractie

Fractie

De fractie van de PvdA bestaat uit de leden: Sylvia Buczynski Fractievoorzitter Elbert Volkers In Hollands Kroon zijn de fracties van PvdA, Groen Links, D66 en ChristenUnie van plan samen te werken in de oppositie. Hiervoor is het document Inbreng partijen progressieve samenwerking de leidraad.

Meer over Fractie