Door Fractie op 14 februari 2016

Agenda fractievergadering 17 februari 2016

Hierbij nodigen wij u uit voor de fractievergadering die wordt gehouden op woensdag 17 februari om 20.00 uur in vergaderzaal 3 van De Ontmoeting te Anna Paulowna.

 

 

 

We bespreken natuurlijk actuele kwesties. Inwoners zijn van harte welkom om de vragen die zij hebben aan ons voor te leggen. Voorts staat op de agenda de raadsvergadering van 25 februari. De raadsagenda heeft alleen een besluitvormend deel maar er kunnen natuurlijk ook inwoners zijn die willen inspreken.

  1. Opening/mededelingen
  2. Inspreken
  3. Ingekomen post/stukken
  4. Raadsvergadering 25 februari. Voorstel afhandeling en woordvoerders (svp fractie standpunt voorbereiden).
  5. Politieke agenda/uitnodigingen
  6. Actuele zaken
  7. Mededelingen van het bestuur
  8. Rondvraag/wvttk
  9. Sluiting
Fractie

Fractie

De fractie van de PvdA bestaat uit de leden: Sylvia Buczynski Fractievoorzitter Elbert Volkers In Hollands Kroon zijn de fracties van PvdA, Groen Links, D66 en ChristenUnie van plan samen te werken in de oppositie. Hiervoor is het document Inbreng partijen progressieve samenwerking de leidraad.

Meer over Fractie