Door Fractie op 30 maart 2015

AED

De fractie van de PvdA heeft een schriftelijke vraag gesteld over een vergoeding voor cursisten die vrijwilliger willen zijn om een AED (hart stimuleringsapparaat voor mensen dit een hartaanval of hartstilstand hebben) te bedienen. We willen u het harteloze antwoord van de wethouder/het college niet ontzeggen.

 

l_aed pictogram symbool stickerDe vraag:

In de gemeente Hollands Kroon zijn we er trots op en mogen we ons gelukkig prijzen met een goede verdeling van AED’s. In het onderhoud van de kastjes wordt door de gemeente voorzien. Echter, het functioneren van het systeem en de dekking hangt sterk af van het aantal bevoegde/gediplomeerde hulpverleners.

 

Er moet ieder jaar een opfriscursus gevolgd worden. In het verleden werd deze training door de gemeente betaald, maar door harmonisatie en het afschaffen van subsidies is dit momenteel niet meer het geval.

Doordat ook de accomodaties geen of minder subsidie ontvangen moeten deze (een hogere) huur berekenen, wat tot gevolg heeft dat het AED-cursusgeld waarschijnlijk verhoogd zal worden van € 15,- naar € 20,-.

Bent u, gezien het maatschappelijk belang en als blijk van waardering voor de vrijwilligers, bereid de AED-trainingen gedeeltelijk of geheel te subsidiëren?

Het antwoord:

Wij zijn bij de afspraken voor de ondersteuning van een dekkend AED netwerk voor gemeente Hollands Kroon uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de burger als het gaat om een voldoende geschoold vrijwilligersnetwerk. Deze visie past ook binnen de afspraken in ons Sociale Domein.

Wel stelt de gemeente jaarlijks € 12.500,– beschikbaar voor het materiële onderhoud van het netwerk.

Met deze constructie is tegelijkertijd sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid voor het AED netwerk en impliciet een waardering voor de inzet van de vrijwilligers.

Met de veranderingen in het accommodatiebeleid en de eventuele financiële gevolgen voor het huren van een geschikte cursusruimte, zien wij ons niet genoodzaakt extra subsidie te verlenen.

Met vriendelijke groet,

M.M.J. van Gent

Wethouder Sociaal Domein

Fractie

Fractie

De fractie van de PvdA bestaat uit de leden: Sylvia Buczynski Fractievoorzitter Elbert Volkers In Hollands Kroon zijn de fracties van PvdA, Groen Links, D66 en ChristenUnie van plan samen te werken in de oppositie. Hiervoor is het document Inbreng partijen progressieve samenwerking de leidraad.

Meer over Fractie