Door op 27 mei 2013

Schriftelijke vragen PvdA-fractie

De fractie van de PvdA heeft technische vragen gesteld over het antidrugsbeleid en over de verslaggeving van gemeenschappelijke regelingen.

 

 

 

Antidrugsbeleid:

De minister van veiligheid heeft alle gemeenten gevraagd wat hun antidrugsbeleid feitelijk inhoudt en hem daarover voor 1 mei schriftelijke te informeren. De gemeenten mogen het antidrugsbeleid met lokaal maatwerk invullen. De PvdA fractie wilde op de hoogte gesteld worden van het antwoord aan de minister maar kreeg slechts de mededeling dat er regionaal wordt samengewerkt. Dat antwoord vinden wij niet voldoende en nu stellen we aanvullende vragen over anti-drugs en coffeeshop beleid.

 

Gemeenschappelijke regelingen:

Veel wettelijke taken van de gemeente worden uitgevoerd in samenwerking met andere gemeenten door zogenaamde gemeenschappelijke regelingen (GR’n). Voorbeelden zijn lokaal gezondheidszorg (GGD), afvalinzameling (HVC), veiligheid, milieu (Milieudienst, wordt RUD) en bijstand verlening (ISD). De controle op deze GR’n is volgens de PvdA fractie niet voldoende geregeld. De gemeenteraad kan daardoor de controlerende taak niet goed uitoefenen. Door het stellen van een aantal vragen willen wij de democratische controle op de samenwerkingsverbanden verbeteren.