Schaamteloos populisme leidt tot inconsequent raadsbesluit