Door op 7 februari 2016

Schaamteloos populisme leidt tot inconsequent raadsbesluit

Ik heb een opiniestuk geschreven over de aanpassing van gebouw “de Ontmoeting”

 

 

 

 

September vorig jaar stelde het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor om het gebouw De Ontmoeting flink aan te passen. Voor een slordige 7 miljoen euro zou de aanpassing ertoe leiden dat een zorgcluster in het gebouw kon worden gevestigd en dat er een derde school in zou worden gehuisvest. En als je nu toch bezig bent, pas dan ook het deel dat de gemeente in gebruik heeft aan zodat dat multifunctioneler kan worden gebruikt. In dezelfde periode kwam het college met de uitvoeringsvoorstellen voor het accommodatiebeleid waarbij vooral het deel over de binnenzwembaden veel reacties van inwoners opriep. Veel gehoord in die dagen was de opvatting: waarom wel zoveel miljoen voor een verbouwing van het gemeentehuis neertellen en vervolgens bezuinigen op zwemsport en zwembaden? Die opvattingen waren niet aan dovemansoren gericht. In september nam de gemeenteraad een CDA-motie aan waarin werd bepaald dat er nog geen geld beschikbaar kwam voor de verbouwing van het gemeente deel van De Ontmoeting. Het college moest eerst maar eens wat bezuinigen op dat gedeelte. Het ontwerp moest soberder en doelmatiger. Van de gevraagde € 1.137.355, = werd € 756.080, = niet toegekend.
Tijdens de laatste raadsvergadering stond het onderwerp ‘aanpassing De Ontmoeting’ weer op de agenda. Ons standpunt daarover is door Sylvia Buczynski (elders op deze website te lezen) weergegeven. Kort gezegd, als je verbouwt, doe het dan in één keer goed. Echter niet volgens de coalitie. Met een aangepaste motie werd het beschikbare bedrag voor de verbouwing van het gemeente deel verder teruggebracht van de oorspronkelijke € 1.137.355, = tot € 1.007.301, =. Door deze totale bezuiniging worden de jaarlijkse kosten € 4.752, = lager ten opzichte van het voorstel van september. Nu kan de coalitie in ieder geval tegenover de protesten tegen de bezuinigingen op de zwembaden volhouden dat de raad ook zelf bezuinigt!
De bezuiniging wordt bereikt door het schrappen van een balkon uit de oorspronkelijke plannen. De bedoeling van dat balkon met extra zitplaatsen was nu juist om het multifunctionele gebruik te verbeteren en daarmee de verhuurbaarheid van de vergader- annex raadszaal. Wellicht zal er nu dus minder gebruik gemaakt gaan worden van de aangepaste vergaderzaal en dus ook minder huurinkomsten. Die bezuiniging kon dus wel eens tegenvallen.
Waarom is dit nu inconsequent? Dat is omdat de coalitie vindt dat het aanbrengen van extra zitplaatsen op een balkon niet als sober en doelmatig kan worden beschouwd. Maar als een aannemer voor hetzelfde bedrag dit balkon er alsnog in kan aanbrengen is het weer wel genoeg sober en doelmatig! Een vreemde redenering. Maar voor de zwemmers natuurlijk goed nieuws. Door de bezuiniging op de eigen raadszaal hoeft er minder op de zwembaden te worden beknibbeld. In plaats van € 432.981, = en 846 m2 zwemwater te bezuinigen kan er nu voor die jaarlijkse minderuitgave van € 4.752, = weer 9,3 m2 zwemwater blijven, tel uit je winst!

Fijko van der Laan