Door op 9 februari 2015

Minister Plasterk kan de werkconferentie dorpsraden niet afsluiten.

Minister Plasterk heeft een inschatting gemaakt van wat er as vrijdag in de ministerraad besproken worden. Hij kan op grond hiervan tot zijn spijt de bijeenkomst niet afsluiten. Dat is natuurlijk jammer. Ik verwacht dat we met de inbreng van al diegenen die wel aanwezig zijn een heel vruchtbare middag kunnen hebben.