Groen en water in dorpen

Het klimaat verandert en dat heeft gevolgen voor de dorpen waarin wij wonen en leven. Zo wordt verwacht dat regenbuien veel meer regen brengen dan tot nu toe gebruikelijk is. Er zal dus vaker sprake zijn van wateroverlast. Maar ook worden de zomers gemiddeld wat warmer en droger.

De PvdA wil maatregelen die de gevolgen van klimaatverandering voor onze inwoners verzachten. Voor een deel zal dat moeten door internationale samenwerking en door maatregelen die de regering zal moeten nemen. Voor een ander deel kunnen we dat zelf in onze dorpen voor elkaar brengen.

De PvdA vindt ten eerste dat er meer ruimte moet komen voor groen en water in de bebouwde kommen van de dorpen. Dat kan door vergroenen en ontstenen te stimuleren.

In de tweede plaats zal er meer werk gemaakt moeten worden van het scheiden van regenwater van het rioolwater (afkoppelen). We willen deze punten zoveel mogelijk samen met de inwoners vormgeven. De PvdA wil maatregelen die de gevolgen van klimaatverandering voor onze inwoners verzachten. Voor een deel zal dat moeten door internationale samenwerking en door maatregelen die de regering zal moeten nemen. Voor een ander deel kunnen we dat zelf in onze dorpen voor elkaar brengen.