Dierenwelzijn

Dierenwelzijn vinden wij belangrijk, in een gebied met veel grootschalige veehouderij verdient dit onze aandacht. De PvdA Hollands Kroon is daarom bezig met een duidelijk document over dierenwelzijn. Daarin maken wij duidelijk hoe we aankijken tegen jacht, dierenwelzijn in de veehouderij, bij hobbyboeren en van gezelschapsdieren.

Het probleem waar we tegen aanlopen is dat we de veehouderij, die vaak integer omgaat met zijn beesten, niet over een kam willen scheren met uitwassen. Daarnaast zijn we ons bewust dat vleesconsumptie een enorme milieu belasting met zich meebrengt. Kortom: dierenwelzijn is ons veel waard even als een goed natuurbeheer. Volg onze website of meld je aan om mee te schrijven.