15 april 2015, om 22:00, de Ontmoeting Anna Paulowna | de Ontmoeting Anna Paulowna

Openbare fractievergadering van 15 april 2015

Agenda openbare fractievergadering 15 april 2015

  1. Opening/mededelingen
  2. Inspreken
  3. ingekomen post/stukken
  4. Raadsvergadering 23 april. Voorstel afhandeling en woordvoerders (svp fractie standpunt voorbereiden).
  5. politieke agenda/uitnodigingen
  6. actuele zaken
  7. Mededelingen van het bestuur
  8. rondvraag/wvttk
  9. sluiting

Klik hier voor de agenda van de raadsvergadering