14 mei 2014, om 22:00, Sportcentrum Wieringen, Belterlaan 3 te Hippolytushoef | Sportcentrum Wieringen, Belterlaan 3 te Hippolytushoef

Openbare vergadering van de PvdA fractie

Agenda fractievergadering 14 mei 2014

De vergadering wordt gehouden in Sportcentrum Wieringen, Belterlaan 3 te Hippolytushoef vanaf 20:00 uur.

Opening/mededelingen

 1. Inspreken
  1. VVN mevrouw Ina Hekkema en drie anderen
 2. ingekomen post/stukken
  1. notulen overleg 17 april 2014 (zie bijlage)
 3. Raadsvergadering 22 mei. (klik hier voor de agenda van de raadsvergadering)
 4. politieke agenda/uitnodigingen
  1. zie bijlage agenda 20140403
 5. actuele zaken
  1. Presidium
 6. van de wethouder
 7. van het bestuur
 8. rondvraag/wvttk
 9. sluiting

De vergaderorde van de openbare fractievergadering is als volgt:

 • Het overleg is openbaar dus belangstellenden zijn welkom.
 • Inspreken over bepaalde onderwerpen gebeurt aan het begin van het overleg, in beginsel ongeveer 10 minuten per inspreker.
 • Bij agendapunt 4 wisselt de fractie van gedachten over de raadsagenda, waarbij de woordvoerder een fractiestandpunt voorstelt. Bij dit punt is er alleen voor PvdA-leden gelegenheid per agendapunt, na de discussie door de fractie, een opmerking te plaatsen. De fractie gaat niet in discussie met belangstellenden (dus de niet-PvdA-leden).
 • Bij de agendapunten 5 t/m 8 gaat het om informatie uitwisseling, alleen de fractie, wethouder en vertegenwoordiger bestuur nemen aan deze punten actief deel. Bij de rondvraag/wvttk kan ieder een punt onder de aandacht van de fractie brengen.