18 september 2013, Zaal 2 de Ontmoeting Anna Paulwna | Zaal 2 de Ontmoeting Anna Paulwna

Openbare fractievergadering 18 september 2013

Agenda fractievergadering 18 september 2013

 

De vergaderorde van het openbare fractievergadering is als volgt:

 • Het overleg is openbaar dus belangstellenden zijn welkom.
 • Inspreken over bepaalde onderwerpen gebeurt aan het begin van het overleg, in beginsel ongeveer 10 minuten per inspreker.
 • Bij agendapunt 4 wisselt de fractie van gedachten over de raadsagenda, waarbij de woordvoerder een fractiestandpunt voorstelt. Bij dit punt is er alleen voor PvdA-leden gelegenheid per agendapunt, na de discussie door de fractie, een opmerking te plaatsen. De fractie gaat niet in discussie met belangstellenden (dus de niet-PvdA-leden).
 • Bij de agendapunten 5 t/m 8 gaat het om informatie uitwisseling, alleen de fractie, wethouder en vertegenwoordiger bestuur nemen aan deze punten actief deel. Bij de rondvraag/wvttk kan ieder een punt onder de aandacht van de fractie brengen.

 

De agenda van de vergadering:

 1. Opening/mededelingen
 2. Inspreken
 3. Ingekomen post/stukken
 4. Raadsvergadering van 26 september (zie raadsagenda)
 5. Politieke agenda/uitnodigingen
 6. Actuele zaken
 7. Van de wethouder
 8. Van het bestuur
 9. Rondvraag/wvttk
 10. Sluiting