16 oktober 2014, om 22:30, Dorpshuis de Mafkikker Dorpsstraat 36a 1734 JH Oude Niedorp | Dorpshuis de Mafkikker Dorpsstraat 36a 1734 JH Oude Niedorp

Openbare fractievergadering op 16 oktober 2014

Agenda fractievergadering 16 oktober 2014

 

  1. Opening/mededelingen
  2. Inspreken
  3. Ingekomen post/stukken
  4. Raadsvergadering 21, 23 en 20 oktober..
  5. Politieke agenda/uitnodigingen
  6. Actuele zaken
  7. Mededelingen van het bestuur
  8. Rondvraag/wvttk
  9. Sluiting

In de gemeenteraadsvergadering van 21 , 23 en 30 oktober komt de begroting van 2015 aan de orde. In het kader hiervan zijn er bezuinigingen aangekondigd

In de fractievergadering gaan ons oriënteren op dorpshuizen en zwembaden binnen het accommodatiebeleid en de aangekondigde bezuiniging hierop.

Agenda gemeenteraadsvergadering 21-10-2014

De vergadering is op dorpsstraat 38a, links naast de school. Ingang NIET de hoofdingang (daar is de zangclub) maar 10 meter verder onder het afdak. Naar binnen en trap op.