14 november 2016, om 22:00, Veerburg Anna Paulowna | Veerburg Anna Paulowna

Openbare fractievergadering op 14 november 20116

Agenda fractievergadering 14 november 2016

  1. Opening/mededelingen
  2. Inspreken
  3. Ingekomen post/stukken
  4. Raadsvergadering 22 november.
  5. Politieke agenda/uitnodigingen
  6. Actuele zaken
  7. Mededelingen van het bestuur
  8. Rondvraag/wvttk
  9. Sluiting