8 juni 2016, om 22:00, de Ontmoeting Anna Paulowna | de Ontmoeting Anna Paulowna

Openbare fractievergadering 8 juni 2015

Agenda fractievergadering 8 juni 2016

  1. Opening/mededelingen
  2. Inspreken
  3. Ingekomen post/stukken
  4. Raadsvergaderingen 16, 23, 28 en 30 juni.
  5. Politieke agenda/uitnodigingen
  6. Actuele zaken
  7. Mededelingen van het bestuur
  8. Rondvraag/wvttk
  9. Sluiting

Klik hier voor de raadsagenda van 16 juni

Raadsagenda van 23 juni volgt

Raadsagenda van 30 juni volgt