22 januari 2014, de ontmoeting zaal 2 Anna Paulowna | de ontmoeting zaal 2 Anna Paulowna

Openbare Fractievergadering

Agenda fractievergadering 22 januari 2014

Opening/mededelingen

 1. Inspreken
  1. Nog geen aanmeldingen
 2. ingekomen post/stukken
  1. notulen overleg 11 december 2013: computercrash
 3. Raadsvergadering 30 januari. Voorstel afhandeling en woordvoerders (svp fractie standpunt voorbereiden, Fijko is verhinderd).
 4. politieke agenda/uitnodigingen
  1. zie bijlage agenda 13 januari
 5. actuele zaken
  1. Presidium en coalitie overleg
  2. Zorgakkoord VNG en Rijk?
 6. van de wethouder
 7. van het bestuur
 8. rondvraag/wvttk
 9. sluiting